Nei til nedbygging av eldreomsorgen i Hustadvika Kommune!

Vi krever folkeavstemning!

Dette er en underskriftskampanje for dere som ønsker å beholde Farstad Omsorgssenter og eldreomsorgen i Hustadvika kommune som den er i dag.

Vi er imot sentralisering av instutusjonsplasser.

Signer! Dette haster!

Det gjennomføres en omorganisering av eldreomsorgen i Hustadvika Kommune for å imøtekomme fremtidens økning i antall eldre.

Vedtaket i Kommunestyre 19.11.20 går også ut på at den såkalte dekningsgraden reduseres fra 24 til 18/20 prosent.Det betyr at det blir færre instutisjonsplasser i forhold til antall eldre i kommunen.

Instutisjonslassene for de mest pleietrengende samles på færre lokasjoner i Fræna og Eide.

Dermed blir Farstad Omsorgssenter avviklet som instutisjon og bygges om til omsorgsboliger/eldretun med heldøgnsbemanning. På sikt blir flere instutisjoner ombygd og sentralisert.

Kortidsplasser og rehabilitering samles ved Fræna Sykehjem.

Pasientene på Farstad Omsorgssenter blir frivillig flyttet over et par år, avhengig av hvilket omsorgsbehov de har.

Farstad Omsorgssenter er bare starten,dette må stoppes før flere blir rammet!

Vi ser ikke at kommunedirektøren og politikernes plan har noen økonomisk gevinst.


Laila Magerøy Scigala.Mary Synnøve Langnes.Aina Nautnes.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen