Nei til nedbygging av Brekkeskogen på Barkåker

Nei til industri, ja til skog!

 
Det er ikke mulig å kombinere industriområde og skog! Det er ikke behov for noen utredning av dette spørsmålet!
Politikere, det er nå dere må velge: 
Helse og trivsel for innbyggerne på Barkåker og omegn, eller industri og stor fortjeneste for noen få.
 
Hvor langt mener dere at vi skal måtte gå for å komme til en skog? Dere har vedtatt nedbygging av skogen ved Hundeklubben, og nå foreslår dere å bygge ned den siste skogen ved Barkåker i tillegg! Nok er nok, her trengs ingen utredning! 
 
Denne skogen er vårt viktigste område for rekreasjon og trening. Godt brukte stier på kryss og tvers viser at den er ivrig brukt. Her har vi våre bringebærsteder, våre soppsteder, bålplasser, utsiktspunkter og idylliske teltplasser. Skogen vår er stor nok til å gi ro i sjela og vi kan gå dit på egne bein. Lysløypa kan ikke erstattes med en lysløye et annet sted! Skogen brukes av folk fra Barkåker, Sem, Undrumsdal, Jareteigen, Adal, Eik og Tønsberg sentrum!
 
Vis respekt for tidligere vedtak om at det ikke skal tas inn nye utbyggingsområder i kommuneplanen. Stem nei til utredning av industri i Brekkeskogen den 6. desember!Soloppgang,_Jørgen_Wendt.JPGIdyllisk teltplass i Brekkeskogen. Foto: Jørgen Wendt.
Lysløypa_i_Brekkeskogen.jpg
Lysløypa i Brekkeskogen. Foto: Hanne Wendt