NEI til lengre kjørevei til legevakt, midlertidig på Åkra

  OBS! Signering av oppropet NEDERST PÅ SIDEN, "SIGNER DETTE OPPROPET" knappen

 

 

Vi, Karmøybu på Nord-Karmøy og på Fastlandssida, ser at Helse og omsorg og formannskapet har vedtatt at midlertidig legevakt for oss vil bli lagt til Åkra, gjeldene fra 01.04.2015.

Dette har de gjort selv om Haugesund kommune har kommet med forslag til tilbud om et tidsbegrenset interkommunalt samarbeid i 3 år, frem til ny løsning for legevakt foreligger.

Vi protesterer mot at vi får lengre kjøre avstand til legevakt!

Saken skal opp i Kommunestyret den16 sep. 2014 og vi ønsker å samle mest mulig underskrifter mot forslaget.

Vi må vise hva vi mener.

Begrunnelse: Vi bor sentralt og nær legevakt og sykehus i Haugesund, dette har betydd trygghet ved sykdom eller ulykker.

Besøk på legevakt kan medfører innleggelse på sykehus. Dersom vi først må kjøre til Åkra (som er i motsatt retning!) kan livsviktige minutter gå tapt.

Det vil uansett medføre ekstra belastning for mennesker i en vanskelig situasjon.

Vi har forstått det slik at dette handler om økonomi for kommunen. Det gjør det også for mange av oss.  Mange er nødt til å bruke drosje. En tur/retur Kolnes – Åkra(eksempel) blir dyrt, det kan komme til å hindre noen i å søke nødvendig legehjelp. Dette kan komme til å koste oss mye mer enn penger!

 

Vi teller ca ¼ av kommunens befolkning. Vi krever at midlertidig legevakt blir lagt til rette for oss lokalt, i retning Haugesund sykehus. Eventuelt at vi fortsatt får en ordning med Haugesund legevakt inntil de forskjellige kommunenes permanente legevaktløsninger er etablert om 2-4 år. 

 

Støtter du dette trenger vi din signatur senest iløpet av 14 sep kl 20.00.

(Bøkene er nå samlet inn. Vi jobber med å få lagt ut bøker i tillegg. )

 

Vil du vite mer? Du finner oss på Facebook, under gruppen: 

Midlertidig Legevakt For Nord-Karmøy Og Fastlandssida på Åkra