Nei til innsparinger i Bodø`s barnehager

I fjor vedtok bystyret i Bodø drastiske sparetiltak i Bodø`s barnehager som følge av innsparinger, og i år står barnehagene atter en gang på lista over nedskjæringsforslag.

Innsparingene gjort hittill i år:

- Bemanningsnormen ble nedjustert fra 6.3 til 6.5

- Åtte barnehager ble slått sammen, til tross for lang avstand mellom barnehagene. Reelt sett betydde dette en reduksjon på   styrerressurs fra 100% til 50%.

- Renhold ut på anbud.

Forslagene som vi nå står overfor rammer på denne måten:

- Et samlet kutt på 26, 2 millioner

- Ytterligere nedjustering av bemanningsnorm fra 6.5 til 6.6, noe som i praksis betyr færre ansatte pr. barn i barnehagene

Anbefalt laveste bemanningsnorm er 6 for denne gruppen barn.

- Nedleggelse av kveldsåpen barnehage i Vestbyen

- Nedleggelse av Åpen barnehage i Sentrum og på Tverlandet

- Nedleggelse av Innstranda og Bodøsjøen barnehage

- Bodøgarantien kan forsvinne

 

Disse tiltakene er drastiske og vil føre til et dårligere barnehagetilbud for det mest dyrebare vi har.

Vi aksepterer ikke at barna skal være frontsoldater når Bodø skal spare inn penger.

Signer oppropet, og si nei til ytterligere innsparinger i Bodø`s barnehager.

 

"Jeg er ikke en maskin, en god oppvekst er min medisin!"

 

Hilsen fra samarbeidsutvalgets foreldrerepresentanter i Bodø`s barnehager