Nei til godstrafikk igjennom bolig og industri/arbeidsplass område

Nei til tilsvingspor igjennom bolig- industri område sentralt i Elverum.

Trase igjennom boligområde i Vindheiavegen og Industrigata vil medføre å splitte og ødelegge ett sentralt område i Elverum for all tid fremover. Tanken er at godstrafikken skal økes og da vil det igjen føre til mer støy. Ett område som det har vært boliger og industri i veldig lenge vil bli ødelagt.

Vi som bor her er vant til jernbanen og at går både persontog på Rørosbanen og godstog på Solørbanen.
Ved å legge tilsvingsporet igjennom her så blir det etter min mening ubeboelig. De som ikke havner like ved vil jo få jernbanen på alle kanter. Noen blir boende i trafikk øyer rett og slett. 

Trase valg inne på Terningmoen langs enn allerede brukt ytre ringvei vil medføre betydelig mindre ødelegges. Forsvaret har masse område å ta av inne på Terningmoen og en skytterbane vil kunne bygges opp igjen der inne. 

Det å få tung trafikk lengre unna sentrale bebyggelse bør være en god langsiktig strategi for enhver kommune. Forsvaret vingler til stadighet om hvor de skal ha satsings område sitt og bør ikke ha høyere stemme enn Elverums befolkning generelt. 

Fint at det satses på tog. Men jeg setter spørsmålstegn ved at det satses så mye på å sende ressurser ut av Norge. 400 millioner bare ved tilsvingsporet i Elverum. Hva med å f.eks bruke tømmeret våres selv, foredle og satse på å bli gode på å utnytte våres egne ressurser der vi har det. Miljø perspektivet er jo også side ved dette. Bruke masse ressurser på å frakte ting langt er sjelden en god miljøpolitikk. 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Thomas Rønningen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...