NEI TIL FORLENGELSE AV HAUGALANDSPAKKEN!

I 2008 vedtok Stortinget at Haugalandspakken skal avsluttes 1. juli 2023. Styringsmyndighetene har også bestemt at forlengelse og takstøkning ikke skal være mulig for porteføljestyrte bompengepakker. Regelen er at kostnadsøkninger og inntektssvikt skal håndteres ved kutt i porteføljen. 

Likevel foreslår nå styringsgruppa i Haugalandspakken (ordførere, varaordførere) å forlenge Haugalandspakken med tre og et halvt nye år, helt på tvers av statlige føringer.

Styringsgruppa har bedt kommunene om å votere over en forlengelse i februar måned.

I 2021 kom det en granskningsrapport av Haugalandspakken. Den fremmer svært hard kritikk, og dokumenterer svak prosjekt- og økonomistyring og budsjettsprekker i milliardklassen (som styringsgruppa nå vil dekke inn gjennom en forlengelse av Haugalandspakken!). 

Det er befolkningen på Haugalandet som har måttet svi for alt dette gjennom hundrevis av millioner i innkrevde bompenger, der over 100 millioner bompengekroner er gått tapt i prosjekter det ikke blir noe av, som følge av kaotisk planlegging.

Stortinget har bestemt at Haugalandspakken skal avsluttes 1. juli 2023, og avtalen med bilistene var at Haugalandspakken skal avsluttes 1.juli 2023.

Det er nok nå.

Skriv under på et nei til forlengelse av Haugalandspakken!