Nei til tvangsflytting fra Bardufoss til Tromsø

Fylkesrådet har vedtatt å legge ned tredje året medier og kommunikasjon ved Bardufoss videregående skole. Vi som da blir tredjeklassinger skoleåret 2020/2021 blir flyttet til Breivang i Tromsø. 

Vi som faktisk er berørt av dette vedtaket er nå i en svært vanskelig situasjon, både fysisk, psykisk og økonomisk. Vi fikk ingen informasjon om at dette var en aktuell sak for fylkesrådet, og vi fikk derfor ikke mulighet til å uttale oss om saken. Det å måtte flytte fra bygda til byen er en stor påkjenning. Og det å etablere og tilpasse seg til et nytt sted og en ny skole vil også kunne påvirke karakterene og skolearbeidet vårt, noe som er uheldig siden dette er det avsluttende året i videregående skole.

Som mange vet er boligmarkedet i Tromsø et trangt og vanskelig marked, og vi ligger nå to måneder etter alle andre som søker bolig i Tromsø, siden søknadsfristen for å søke skole var 1. mars. Vi får heller ikke mulighet til å søke på noen andre skoletilbud. 

Vi som søkte på Bardufoss er fra lokalmiljøet og ønsket å gå på Bardufoss for å kunne bo med familien vår og slippe og ta studielån og alt det som følger med. Det er gjort en del undersøkelser nå under coronatida om psykisk helse for ungdom. Før coronatida var det 8 % som ville si at de hadde psykiske problemer, nå er det hele 31 %. Det vil si at noen av oss vil kunne finne det veldig vanskelig og utfordrende å flytte hjemmefra. 

Vi håper at du vil støtte oss ved å signere dette oppropet!

Med vennlig hilsen Nathalie Helle, Ayla M. Karlsen, Christoffer K. Figenschau, Sander Forsland, Even Berntsen, Kasper W Andreassen, Mali Sofie Rostadmo, Tomm Haugen, Sophia Caroline Gaare Andersen, Ingeborg Foshaug og Vegard F. Lian
Facebook