Nei til tvangsslakt av dyr som har det godt

Støvring_kyr._._.jpgMerete Støvring har gått til sak mot Mattilsynet etter at hun ble ilagt aktivitetsnekt på gården sin i Ler i Trøndelag. Nylig tapte hun saken i tingretten og fikk samtidig avslag på begjæring om midlertidig forføyning. Det betyr at Mattilsynet i verste fall kan hente alle dyrene og sende dem til slakt eller omplassere dem til intensive systemer der de ikke får utløp for sine naturlige behov.
 
Det er ingen dyr som lider på gården til Merete. Tvert imot har dyrene det langt bedre enn de fleste dyr i landbruket. Det er økende kritikk mot det intensive husdyrholdet der dyr lever innestengt hele livet på minimal plass. Folk ønsker at dyrene skal få komme ut om sommeren og leve et liv i samsvar med sine naturlige behov. Det får dyrene på gården til Merete - både okser, kyr, kalver, griser, høner, ponnier, sauer og lam. Mattilsynet viser til at ingen dyr mangler mat og vann. Alle dyrene er reine og velfødde. Alle går på beite og alle har ly om vinteren. Det er ingen dyrevelferdsmessige grunner til å hente dyrene.
 
Vi krever at Mattilsynet ikke avvikler dyreholdet mens saken er til behandling i retten. La dyrene leve, ta hensyn til deres egenverdi og la saken få en rettferdig behandling i rettsapparatet.   
 
 Støvring_gris.jpg
 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Dyrenes Rett kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook