Nei til etablering av ny gigantskytebane ved Lahaug i Gjelleråsmarka!

Visste du at Lillestrøm Kommune nå behandler detaljplanene om ny skytebane i Gjelleråsmarka, og at det skal gjøres endelig vedtak i saken denne høsten?

Banen vil beslaglegge mer enn 100 dekar av den lille skogen vår, ødelegge verneverdig natur, redusere levevilkårene for de ville dyra som ferdes i området, og forringe tilgjengelighet og naturopplevelser for alle brukerne av marka. For deg som er glad i skogen vår, som løper, går på tur, sykler, eller bare koser deg med fuglesang, bær og sopp – nå må du delta i protestene mot utbygginga!

Flere gode grunner til at planene må stanses nå:

- Anleggsarbeidet skal pågå over flere år, og selve skyteanlegget skal finansieres av at masse bringes ut og inn i området. I verste fall skal ca 900 000 kubikk inert masse fraktes inn i området og benyttes til gigantiske støyvoller rundt selve skytebanen. Ca 270 000 kubikk rein masse skal kjøres ut av området og benyttes til bygge- og anleggsvirksomhet andre steder.  Det skal etableres et knuseverk i området under anleggsarbeidet, som er estimert å gå over 3-3,5 år!  Dette betyr at deler av Gjelleråsmarka vil bli et massedeponi/pukkverk i mange år, med sprengningsstøy og annen støy- og luftforurensning dette medfører for nærområdet!

- Banen skal være åpen for lokale skytterlag, pistolklubber, politi og forsvar.  Den skal være åpen alle hverdager både på dagtid og kveldstid, og det vil bli tillatt med fra 5- 10 stevner i året, inkludert søndager. Det påstås at støynivået ikke vil overskride de tillatte støyverdier for slike anlegg, men med all den hogst som er utført i Gjelleråsmarka de siste årene, vil anlegget både kunne høres og ses fra store deler av marka.   Denne støybelastningen kommer i tillegg til støyen fra de omkringliggende hovedfartsårer samt innflygningstraseene til Gardermoen. 

- Inkludert de gigantiske støyvollene, vil banen bli ca 350 meter lang og 250 m bred, så anlegget vil ruve godt i terrenget. Støyvollene blir høye og være synlig fra alle kanter, særlig fra Lukeenga. Dessuten vil vollene bli liggende langt innenfor dagens markagrense!

Dette kan vi ikke godta.

Signer kampanjen og vis din motstand!


Rita Gundersen (Naturvernforbundet I Groruddalen)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Rita Gundersen (Naturvernforbundet I Groruddalen) fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...