Nei til den planlagte massive utbyggingen av Alfheim stadion

hovedbilde.JPG

Dersom du er enig i dette oppropet, ber vi om at du signerer og gjerne også deler kampanjen videre til andre. På forhånd takk!

I tillegg til underskriftene som registreres via denne nettsiden, så er det også samlet inn 156 underskifter på papir.

Vi som underskriver denne protesten, ber politikerne i Tromsø kommune høre våre synspunkt og ta merknadene mot den planlagte massive utbyggingen av Alfheim Stadion til følge.

Bak salget av eiendommen som planlegges utbygd, står Alfheim stadion II AS med hovedaksjonæren Tromsø kommune, samt Troms Kraft og TIL Fotball AS. Et lokalt eiendomsselskap, Tromsø Bolig AS, har kjøpt eiendommen og arbeider med å få reguleringsplanen godkjent. Det er altså på det rene at beslutningsmyndigheten Tromsø kommune selv er part i saken, med en klar økonomisk egeninteresse i at utbyggingen blir gjennomført slik planene foreligger. Faktum er at endelig pris på eiendommen avhenger av hvor høyt det bygges og hvor mye areal som blir bygd.

Vi ønsker ikke en så tett og massiv utbygging på vestsiden av den eksisterende småhusbebyggelsen rundt Alfheim. Den planlagte utbyggingen vil bl.a. – moderat uttrykt – innebære følgende utfordringer:

  •  Øke belastningen på både nye og allerede belastede kryss og veitraseer · 
  •  Gi økte trafikale utfordringer som setter barns sikkerhet i fare 
  •  Gi økt trykk på Gyllenborg og Sommerlyst skoler som allerede er sprengt. 
  •  Medføre at elever på skolene i nærmiljøet må flyttes til andre skoler med påfølgende økning i biltrafikken til/fra.
  • Rage høyt over eksisterende bebyggelse·
  • Forringe nærmiljøet og ødelegge for utsyn og solforhold·
  • Tar en offentlig park – Alfheimparken – som sitt eget uteareal.

Hvert punkt i denne opplistingen innebærer uønskede negative konsekvenser. Men i dette prosjektet handler det om en sum av SAMTLIGE av disse punktene. Den høyeste delen av bygningsmassen er på 9 etasjer og bygget har en gjennomsnittlig bredde som strekker seg i hele lengden av Alfheim stadion. Det er ikke bare de nærmeste boligene som blir liggende totalt i skyggen av mastodonten. Også bebyggelsen på østsiden av Alfheimvegen vil oppleve en kolossal, visuell forringelse og vil føle på et dramatisk fravær av kveldssol og lys.

Vi mener for øvrig at rammene til Kommuneplanens arealdel – slik de er beskrevet i   Konsekvensutredningsvedlegget (KU) til planen, ikke følges opp av forslagsstiller. KU plikten kan derfor på ingen måte ansees som oppfylt. Det er KU som bør gi rammer for hvor mye som kan bygges ut i dette område, og ikke kommunen og TIL sitt ønske om å tjene mest mulig penger.

Den planlagte bebyggelsen – både i struktur, volum og høyde – bør omarbeides og gis et vesentlig mer innbydende inntrykk enn det foreliggende utkastet. Dette er ikke ment som kritikk mot arkitekten bak prosjektet - som sannsynligvis har fulgt oppdragsgiverens bestilling - men snarere som ei oppfordring om å ta en ny runde på prosjektet i tilknytning til temaet bedre stedstilpasning, utnyttelse, reduksjon av høyde og konsekvenser for naboer, trafikk og øvrig befolkning i området. Det er også et viktig poeng at de opprinnelige forutsetningene for bruk av området til lek, kultur og idrett som lå til grunn da eiendommen i sin tid ble gitt som gave av grunneier, i størst mulig grad må følges.

Vi minner også om Alfheim-eiendommens historie som samlingspunkt til glede og fornøyelse for befolkningen i Tromsø. Man trenger ikke å gå mange generasjoner bakover i tid for å se denne dimensjonen, de fleste av oss har foreldre som fortalte oss om dans, sang og et fantastisk samvær midt på Tromsøya. Dette er en av mange grunner til at utbyggingen fremstår både som et overgrep mot befolkningen i bydelen og mot områdets historie

Vi oppfordrer derfor politikerne til å gjøre som avisa Nordlys i sin leder 23.04.2018  anbefalte:

«Vis hensyn - lytt til naboene»  http://nordnorskdebatt.no/article/lytt-naboene

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Jan Holthe kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook