Nei til dårligere hurtigbåt-tilbud i Vest-Finnmark!

Finnmark fylkesting har vedtatt og sende ut nye ruter for hurtigbåtene i vest-Finnmark på anbud. Rutene som er sendt ut på anbud er en rasering av dagens tilbud, og er overhodet ikke tilpasset behovet til de reisende. 

Hele prosessen har vært under en hver kritikk, der forslagene ikke har vært ute til høring, og prossen har vært undratt offentligheten. 

Vi kan ikke godta at fylkestinget bak lukkede dører setter samfunnene på kysten i Vest-Finnmark flere tiår tilbake i tid!


Skriv under her dersom du ønsker at rutene som et minimum skal bestå slik de er i dag!