OPPDATERING! NEI til byggestopp ved Fenstad Skole

OPPDATERING!!!

Formuleringen i budsjettforslaget har ført til en misforståelse blant politikerne og etter avklaring mellom politisk representant og Tove Nyhus ligger ny skole på Fenstad fortsatt inne i budsjettforslaget til det politiske flertallet i Nes.


Kjære alle foresatte, foreldre, besteforeldre, store og små i Fenstad og Brårud!

Nå må vi rope!!

Flertallet i Nes kommune har lagt inn budsjettforslag om å trekke utbygging av Fenstad skole ut av budsjettet de neste 4 årene.

Hva betyr dette for barna våre?

  • Elevmassen blir spredt på ulike lokaler som kan gi uheldig konsekvens på elevmiljøet
  • Dyktige lærere og assistenter kan forsvinne fordi arbeidsfasilitetene ikke strekker til
  • Ingen lokaler til Mat og helse
  • Ikke noe lovpålagt skolebibliotek
  • Ikke eget kontor til miljøarbeider
  • Skolen har hatt brakker siden 2015. Hvor mange år med brakker skal vi godta?

Prosjektet er klart til start, og nå vil flertallet stoppe det!

Nå er det opp til oss å kjempe for våre barn.

FAU Fenstad skole