Nei til bom på Meheia!

Stortinget har vedtatt at en bom på E134 skal opp ved Kvenna bru. Det betyr at innbyggerne på Meheia må betale penger for å komme inn til sin egen by, Kongsberg. 36,80 kroner er taksten per passering. Det betyr over 70 kroner tur retur.

Rundt regnet må beboerne på Meheia betale 800.000 kroner i året i bompenger hvis de skal delta på aktiviteter og jobb i Kongsberg.

Bommen må flyttes til fylkesgrensen fordi alle kommunens innbyggere skal likebehandles og bo innenfor bommen!