NEI til biogassanlegg på Håsøran

Sunndal befolknong er sterkt bekymret for at ett biogassanlegg blir lagt så nær beboelse. Slike anlegg bør i utgangspunktet ikke legges nær tettbebygde strøk. Flere slike anlegg er lokalisert nær beboelse. Rådalen i Bergen, gjentatte ukontrollerte utslipp av giftig gass (Hydrogensulfid) lekket ut og påførte naboer utslett, svimmelhet, svie i nese og øyne. Rambekk i Gjøvik, langt flere beboere ble plaget av kloakk lukt, enn ROS-analysen (Luktkart) anslo. Bårdlidalen på Eidsvoll, sjenerende lukt over ett langt større området, som rammet langt flere enn antatt. Alle tre anleggene har det til felles at det har vist seg og bli større, -oftere og mere omfattende problem knyttet til lukt, enn de først har forespeilet i for-prosjekteringen. Så hvorfor skal vi som bor i området og på Sunndalsøra ellers, føle oss trygge og ivaretatt av utbyggers lovnader. Hvor troverdig er ROS-analysen for vårt området? Tatt i betraktning det vi vet om flere andre anlegg. Andre faktorer spiller også stor rolle, blant annet topografi og lokalmeterologiske forhold

At også biogassanlegget tenkt lokalisert i ett vernet naturområdet, småbåthavn, badestrand, tursti, jeger og fisk og ellers ett flott rekreasjonsområdet med ett rikt fugleliv (noen arter rødlistet), dette gjelder også en del av faunaen. Særlig uheldig vil det være og ha ett biogassanlegg i nærhet til både skole og barnehage, som begge er avhengig av gode uteområder for barna - hvor av nærområder brukes til turer og som en del av undervisningen. Vi ønsker oss ett luktfritt og trygt bomiljø for vår, og fremtidige generasjoner. Derfor sier vi ett NEI til biogassanlegg på Håsøran.

For aksjonsgruppen: Sol Stafnes, Lene Sten, Ivar Sten, Ann Lene Kleiven, Marit Ulleland og Vegard H. Hundseth


Vegard Hagerup Hundseth, Marit Ulleland, Sol Stafnes, Ivar Sten, Lene Sten, Ann Lene Kleiven, NEI til biogassanlegg på Håsøran (FB)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Vegard Hagerup Hundseth, Marit Ulleland, Sol Stafnes, Ivar Sten, Lene Sten, Ann Lene Kleiven, NEI til biogassanlegg på Håsøran (FB) fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...