Nei til at mennesker med utviklingshemning ikke får innflytelse på sitt liv Nei til at foreldre frarøves retten til å være verge og nærmeste pårørende Støtt Karl og hans foreldre!


johnliten.jpgKarl ca 8 år

Verge
Ragnhild Johnsen Meldalen (71) og mannen Arne Ugedal (79) adopterte for 30 år siden en liten, traumatisert, kasteløs gutt som hadde vokst opp i slummen i India. De ville gi gutten et trygt og godt liv og mente selv at de var godt egnet for oppgaven. Begge to har jobbet som lærere hele sitt yrkesaktive liv.
2004 brakk Ragnhild ryggen i en hogstulykke og ble liggende på sykehus i flere måneder. Arne har slitt med hjerteproblemer i mange år og var ikke i stand til å ta seg av sønnen alene.
Sønnen måtte flytte til en institusjonsbolig. Foreldrene trodde dette skulle hjelpe sønnen, men botilbudet var også noe helt annet enn hva foreldrene var blitt forespeilet.
2014 ble det oppnevnt en ny verge for sønnen. Han var helt ukjent for foreldrene. Det ble aldri noe godt samarbeid og foreldrene opplever ikke at vergen taler sønnens sak. Det de har reagert mest på er at vergen søkte om at Karls leilighet i deres hus skal selges. Fylkesmannen har godkjent salget. Leiligheten er viktig for Karl. Når han er på besøk, spiser de alltid et måltid nede hos ham og han sjekker alltid at alle tingene er på plass.
Kongsvinger kommune vedtok i 2018 at Ragnhild Johnsen Meldalen og Arne Ugedal ikke får være pårørende til Karl. Vergen skal være sønnens nærmeste pårørende.
Karl har gitt klart uttrykk for at han vil ha sin mor som verge, noe både advokat Helge Hjort, NFU og foreldrene har tydeliggjort.

Salg av Johns leilighet i generasjonsboligen
I 1999 bygget foreldrene en generasjonsbolig, der Karl fikk sin egen leilighet, som han selv eier. Der ble han boende til 2004. Hver uke kjører Ragnhild halvannen time til sønnens bolig og henter ham så han skal få være noen timer hjemme. Når sønnen kommer hjem, bruker han tid på å forsikre seg om at Ragnhild og Arne fortsatt er hans foreldre og at de er glade i ham. Når han får bekreftelsen, roer han seg ned.

Ny uavhengig vurdering av helse og botilbud
Karls helsetilstand er gradvis blitt verre, blant annet pga. bruk av tvang og kraftig medisinering. Foreldrene er dypt bekymret, men får ikke innsyn i forhold som angår ham. Foreldrene ønsker at uavhengige eksperter skal gjøre en ny vurdering av sønnens helse og botilbud.

Vi viser til flere omtaler i Dagsavisen i uke 26 og 27:
https://www.dagsavisen.no/innenriks/far-ikke-vere-parorende-til-sin-egen-sonn-1.1542538
https://www.dagsavisen.no/innenriks/karl-saken-et-enormt-maktmisbruk-1.1544014
https://www.dagsavisen.no/innenriks/ombudet-om-vergemal-det-trengs-omfattende-endringer-1.1545158
https://www.dagsavisen.no/innenriks/prest-om-karl-saken-myndighetene-ma-komme-foreldrene-i-mote-1.1546480

Hva skriver du under på?
• Mor bør oppnevnes som verge og nærmeste pårørende
• Karls leilighet i foreldrenes hus skal ikke selges
• Karls helsetilstand og botilbud bør gjennomgås på nytt av ‘uavhengige’ eksperter

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Aslaug Espe kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook