Nei til at Karl ikke skal ha innflytelse på sitt eget liv!

Karlsaken siste nytt

Nå har Sivilombudsmannen (SOM) gitt foreldrene medhold i at avgjørelsen om å ta fra dem pårørendestatus ikke er i tråd med loven. Derfor har Sivilombudsmannen instruert Fylkesmannen om å behandle saken på nytt, og "å ta hensyn til SOMs merknader».
Sivilombudsmannen har sendt kopi av saken til Helsedepartementet, 
med beskjed om at norsk forvaltning må endre praksis i denne typen saker.

Vi takker alle som har støttet foreldrene og Karl! Støtten og underskriftkampanjen har betydd mye for familien.

Den fortsatte kampen må skje via intensivt arbeid fra advokat.

Støtten fra Sivilombudsmannen er et lys i tunnelen og kommunen må nå fatte nytt vedtak!

johnliten.jpgKarl ca 8 år

Verge
Karl kom til Norge fra India for 30 år siden. Han var en kasteløs gategutt og hadde vokst opp i slummen. Han fikk et trygt hjem hos sine norske adoptivforeldre.
I 2004 flyttet han til en institusjonsbolig, men botilbudet var noe helt annet enn hva Karl og foreldrene var blitt forespeilet.
I 2013 kom den nye vergemålsloven og Karl fikk ny verge i 2014 som var helt ukjent for ham og for foreldrene.
I 2018 vedtok Kongsvinger kommune at vergen skulle være Karls nærmeste pårørende, selv om Karl klart hadde gitt uttrykk for at han vil ha sin mor som verge, noe både advokat Helge Hjort, NFU og foreldrene har tydeliggjort.

Salg av Karls leilighet i generasjonsboligen
I 1999 bygget foreldrene en generasjonsbolig, der Karl fikk sin egen leilighet, som han selv eier. Der ble han boende til 2004.
Karl er på ukentlig besøk hos foreldrene. Hver gang bruker han tid på å forsikre seg om at Ragnhild og Arne fortsatt er hans foreldre og at de er glade i ham. Når han får bekreftelsen, roer han seg ned. Foreldrene opplever ikke at vergen taler sønnens sak. Vergen har søkt om at Karls leilighet i foreldrenes hus skal selges og fylkesmannen har godkjent salget. Dette er helt i strid med det Karl selv gir uttrykk for. Leiligheten er viktig for ham. Når han er hjemme, spiser de alltid et måltid nede hos ham og han sjekker alltid at alle tingene er på plass.

Ny uavhengig vurdering av helse og botilbud
Karls helsetilstand er gradvis blitt verre, blant annet pga. bruk av tvang og kraftig medisinering. Foreldrene får ikke innsyn i forhold som angår ham og ønsker derfor at uavhengige eksperter skal gjøre en ny vurdering av sønnens helse og botilbud.

Hva skriver du under på?
•   Karl må bli hørt og mor bør oppnevnes som verge og nærmeste pårørende
•   Verge kan ikke selge Karls leilighet i foreldrenes bolig. Leiligheten er viktig for ham 
•   Karls helsetilstand og botilbud bør gjennomgås på nytt av ‘uavhengige’ eksperter


Bakgrunn for saken

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Aslaug Espe fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...