Nei til anleggsvei gjennom Klokkeråsen på Nykirke!

Nykirkefolk, bruk stemmen deres og skriv under på oppropet mot anleggsvei gjennom Klokkeråsen!

Klokkerskogen er planlagt utbygd og vi ønsker nye beboere hjertelig velkommen! <3 Men i utbyggingsfasen kan vi ikke ha det slik at nedre vei gjennom Klokkeråsen skal brukes som anleggsvei. Barna våre bruker denne veien til og fra skolen, og har krav på en trygg skolevei!

Veien (som går gjennom et villastrøk) er i utgangspunktet for smal til at to biler kan passere hverandre uten å ta i bruk veikanten utenfor asfalten (sommerstid - vinterstid er enda verre), og utkjøringen ved kirken er uoversiktelig og farlig slik den er i dag. Utkjøringen ved kirken har tidligere vært oppe som sak uten at den har fått noen bedre løsning.

Klokkeråsen er en vei som altså skolebarn og andre myke trafikkanter bruker hele dagen. Utbygger mener at veien kan bygges ut med fortau, men anleggsveien bør legges et annet sted - f.eks. til den gamle kjerreveien som kommer ut på jordet sørøst for NorBetong.

Oppropet avsluttes 15. september, og underskriftene vil bli levert kommunestyret som møtes 24. september.

(Foto: Gjengangeren) 

anleggsvei_villastrøk1.jpg

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Merete Anker kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook