Nei til vindturbiner i gamle Skjerstad kommmunedel

Oppdatert beskrivelse av oppropet! 19.02.2024

 

 NEI TIL VINDKRAFT I GAMLE SKJERSTAD KOMMUNEDEL 

Sandfjellet, Klettkoven og Ljøsenhammern står på listen over tre fjellområder der Nordic Wind vil undersøke mulighetene for å bygge det de omtaler som hybrid energianlegg. 

Vi sier med dette NEI TIL VINDKRAFT I GAMLE SKJERSTAD KOMMUNEDEL! 

Vi ønsker med dette å fortelle dere FOLKEVALGTE i Bodø Kommune at vi sier NEI til forslag om vindkraftverk og NEI til at konsekvensutredning i det hele tatt skal igangsettes!  

Bruken av utmarksarealene som er foreslått brukes til jakt, av beitenæringa, til fiske, rekreasjon, friluftsliv og reindrift. 

Vi kan ikke sitte å se på at de folkevalgte villig omgjør uberørt natur til industriområder hvor landskapet endres, bruken fortrenges og det biologiske mangfoldet går tapt!

 

 

 

Opprinnelig tekst:


Sandfjellet, Klettkoven og Ljøsenhammern står på listen over tre fjellområder der Nordic Wind vil undersøke mulighetene for å bygge det de omtaler som hybrid energianlegg.

 

Vi krever at Bodø Kommune sier nei til forslaget om vindturbiner. Å forringe jakt, beitedyr, fiske,fugl,rein etc er ikke ett alternativ vi ønsker!!

Vår bruk av utmarka ved jakt, beitenæringa, fiske, rekreasjon, friluftsliv og reindrift beslaglegger og fortrenger ikke hverandre. Vi fungerer i harmoni!

Dette handler om bruk av og ikke beslaglegging av vår natur

 

De samlede underskrifter ser jeg for meg å bruke for å vise at vi er flere som ikke ønsker disse vindturbinene!


Gruppen - vi som ikke ønsker vindturbiner i gamle Skjerstad kommunedel ved Hanne Hansgård    Kontakt personen bak underskriftskampanjen