Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de psykiatriske sykehusene trenger din støtte!

Stans de omfattende nedleggelsene og salgene av de psykiatriske sykehusene!

Helseforetakene har planlagt en fullstendig omstrukturering av det psykiatriske helsetilbudet i landet uten faglige utredninger, konsekvensanalyser eller stortingsmeldinger! Så godt som alle de psykiatriske sykehusene i Norge er planlagt solgt. Helseforetakene har allerede solgt Brøset, Lier og Veum sykehus til boligformål. De har vedtatt avvikling/salg av Blakstad, Dikemark, Eg, Gaustad, Hjelset, Rønvik, Reinsvoll og Sanderud sykehus. Sykehusene Åsgård og Sandviken er truet. Svaret på det økende presset på behandlingsplasser innen psykisk helsevern i dag er definitivt ikke å selge de psykiatriske sykehusene og kutte drastisk i den allerede mangelfulle behandlingskapasiteten.

Salgene er et ledd i finansiering av nye somatiske sykehus hvor det også er planlagt nye psykiatriske avdelinger – med færre plasser enn i dag.  Det kan være hensiktsmessig med akuttpsykiatriske sengeplasser i somatiske sykehus, men det er i liten grad planlagt for langtidsbehandling på sykehusnivå. Psykiatriske pasienter som trenger behandling over måneder, og kanskje år, trenger helt andre omgivelser enn et stort somatisk sykehus. Og distriktspsykiatriske sentre (DPS) og kommunal omsorg er ikke nok. De psykiatriske sykehusene har de beste arealmessige forutsetninger for å utvikles til gode behandlingssteder for psykiatriske pasienter.  

Siden 1990 har vi avviklet to tredjedeler av de psykiatriske sengene som fantes da. De nye planene innebærer ytterligere nedbygging av heldøgns behandlingskapasitet ved de psykiatriske institusjonene. Når liggetiden i psykiatrien må bli enda kortere, fører dette til at kommunene blir overlatt omfattende omsorgsoppgaver overfor psykisk syke pasienter. De dårligst fungerende pasientene trenger lang tid i vernede omgivelser med fagpersoner rundt seg hele døgnet for å nå sitt optimale funksjonsnivå. Det har kommunene liten mulighet til å gi. 

De psykiatriske sykehusene er ofte plassert i landlige og rolige omgivelser på store skjermede tomter. Det er spesielt pasienter som trenger lengre tid i institusjon som blir skadelidende ved avvikling. Vi ser jo at disse eiendommene representerer store verdier for helseforetakene dersom de blir solgt. Vi protesterer kraftig på det faktum at det er de psykiatriske pasientene som må avstå fra sine behandlingsenheter for at helseforetakene skal kunne finansiere nye somatiske sykehus. Dette er også i strid med alle helsepolitiske føringer om prioriteringer. 

Stortingets vedtok i februar 2021 umiddelbar stans i nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern samt en gjennomgang av tilgjengelig kapasitet og behov innen psykisk helsevern. Dette med sikte på å øke døgnkapasiteten i tråd med behovet. Da må planene for salg av sykehusene stanses. 

Vi trenger din støtte for å få ytterligere slagkraft i det videre arbeidet. Derfor har vi satt i gang denne underskriftskampanjen. Vi jobber aktivt politisk opp mot Storting og regjering for å stanse helseforetakenes planlagte nedleggelser og salg. Vi krever en nasjonal faglig utredning av samlokalisering av psykiatri og somatikk.

Se mer informasjon på https://www.facebook.com/groups/617795649251521

Er du enig i at antall psykiatriske sengeplasser ikke må reduseres ytterligere og at de eksisterende psykiatriske sykehusene da må bevares og utvikles til det beste for pasientene? 

Signer her!  

Vennligst send oppropet videre til personer du kjenner som også vil være interessert! 

 

Randi Rosenqvist                                                              

Leder 

 

Gunnar Brox Haugen, Janne Grøttumsbråten, Finn Olav Rolijordet, Cecilie Busch-Christensen, Lene Haug, Mariane Sandholdt, Are Saastad, Fred Heggen, Kari Koll, Unni Nyheim Kristoffersen                                                          

Styret

 


Randi Rosenqvist, leder av Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de psykiatriske sykehusene    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Randi Rosenqvist, leder av Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de psykiatriske sykehusene vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke telefonnummeret ditt offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...