Vannkraften vår nasjon vil miste kontrollen over, markerer "the point of no return" for Norge som selvstendig nasjon?

Dagen da arvesølvet våres skal selges nærmer seg.

Da jeg er inneforstått med hvor krevende det vil være å stoppe denne prosessen klarer jeg ikke la vær å holde kjeft siden det vil medføre dårlig samvittighet dagen det er for sent angre på å ikke ha bidratt mot denne forestående enorme suverenitet avståelsen, og hva jeg mener om globalismens nyliberale norske politikere. Disse pussige figurene i kledt forskjellige farger som er i ferd med å bevege seg fra luksus prostituerte til klepto-narkomane gate horer som selger landet vårt som junkier til sine globalistiske pushere for sitt neste fix.

På en måte virker det som vi lever i en verden som vil bedras.

Sannheten som ødelegger det falske verdensbildet den kognitive dissonansen har nektet å akseptere.

En ny virkelighet som truer ens tro og identitet hvor følelser tar over og stenger av og fornekter all rasjonell informasjon og bevisføring som kontra dikterer ens tidligere etablerte sannhet.

Den norske befolkning blir på et vis utsatt for en utspekulert indoktrinering hvor tankene kontrolleres via politikere med skjulte intensjoner og PK redaksjonenes nakendans på maktens bakrom. Pressen er erstattet med kommunikasjons rådgivere og liberale menings bærere som i desperate presentasjoner av russiske konspirasjonsteorier, desinformasjon, propaganda og emosjonell manipulering, gir oss et bilde av et apparat i dyp krise. "All i know is what i read in the papers, and thats an alibi for my ignorance" -Will Rogers.

Grunnloven.

17 mai feirer vi Grunnloven hvor hele landet pyntes for å se pen og patriotisk ut i rødt hvitt og blått. Grunnloven som en gang var retningslinjene styringsystemet fulgte og som vår nyfødte nasjon ble grunnlagt på.

17 mai feirer vi egentlig ubevisst noen symbolske paragrafer vi har blitt frarøvet av femtekolonister i styringssystemet for lenge siden. Skjult makt som forvandlet nasjonen fra et fredfullt sosialdemokrati til å drepe forsvarsløse og uskyldige mennesker i nasjoner som fornekter moralen vi forlanger av dem. Grunnlovens § 49 hvor Stortinget er Norges nasjonalforsamling og i henhold til dette gjeldende lovverk er «folkets» instrument for å utøve den lovgivende makt.  

 Etter at det norske folk gjennom to folkeavstemninger har sagt nei til EU, har våres folkevalgte skjendet Grunnlovens viktigste § siden EØS medlemskapet og avlevering av nasjonal suverenitet til fremmed makt gjennom utallige EU direktiver i strid med norsk lov. Finanstilsynets underleggelse av ESA som den største suverenitetsavståelsen siden EØS avtalen, ble stille forbigått offentligheten midt i sommerferien 2016. Neste måned er det vannkraften som skal underlegges ESAs kontroll hvor ACER blir byrådet som skal administrere nasjonen Norges kraft ressurser og nasjonens arvesølv vannkraften.

Bare TISA igjen igjen snart. TISA er det vel bare 0,1 % av befolkningen som synes er rettferdig deling av godene hvor stort sett det eneste som vil være et galgenhumoristisk innslag for menigmann av konsekvensene denne avtalen vil ha, blir å se hvor mange av oss som vil stille med 17 mai sløyfe i finstasen og feire Grunnlovs dagen.

Globalismen

Agendaen vi er vitne til handler om en vestlig nyliberal ideologi om et verdensomfattende økonomisk hegemoni som domineres av vestlige slue aristokrater, private sentral banker, mono-kapitalistiske mega-korporasjoner og Nato vennlige etterretningorganisasjoner, som som styrer via politikere og byråkrater de kontrollerer og eier.

Noen av femtekolonistene som representerer oss distribuerer milliarder av folkets skattepenger til spesial interesser, via sine posisjoner hvor de godtgjøres ved å inkluderes i den vestlige adelen av ny-klassisister. 

Løgnen

Samtidig fordømmes de som fremlegger dokumenterbar informasjon som beviser løgnen vi lever i for de som tør å kikke på den, studere den, og det farligste av alt, avsløre den. Løgnen som den fabrikkerte virkeligheten er forankret i. Løgnen som bak de mange slør, sakte men sikkert har utviklet seg til noe Dante Aligiheri for mange hundrevis av år siden beskrev som noen han så i den niende sirkel i helvete. 

Løgnen de fleste ikke forstår eller ikke tør å forstå selv når deres avkom og fremtidige generasjoner er avhengig av å forstå. Kunnskap om hvordan kunne leve et sunt liv i frihet og ikke i fremtidige teknokratiske diktaturer. Elektroniske "konsentrasjonleire" eller smart cities som de så fint skal hete. Eierskapet av disse smarte byene vil bli overtatt av globale monopol korporasjoner som totalitært vil styre etter sine korporative lover hvor "artificial intelligence" vil overta mye av vital og juridisk kontroll vi mennesker så langt har hatt ansvar for.

Evnen mange har til å blindt stole på systemet fører til at mennesker du møter har et preg av at de ikke er helt tilstede. Når du prøver å snakke til dem når du ikke inn. De bare kikker på deg med et lett overbærende men likefullt tomt blikk. Det vil ikke si det samme som at de er dumme eller dårlige mennesker. De har bare som de fleste andre mennesker ikke evnen til å begripe nivået av ondskap de mek-tiske på toppen som styrer dette utopiske sosiale eksperimentet inn i fremtiden innehar. Ganske frustrerende egentlig.

Organisert motstand mot brudd på grunnloven

Vi må bli mer organisert i å bekjempe disse kreftene ved å gjennomskue den skjulte agendaen enkelte stortings politikerne uansett side bevisst eller ubevisst fremmer for parasittene i Davos WEF`s mange milliardær globale prosjekt, og ikke oss velgere som naivt nok stemmer på disse dobbelt kommuniserende kujonene gang på gang.

Vi må bli flinkere å demonstrepolitisk makt ved å unnlate å stemme på . Unnvære å stemme på svikere som begynner å bli såpass avkledd som om de hadde møtt veggen i klespoker. Konsekvensen vil være å straffe partiene deres ved Norske stortingsvalg. En protest mot at demokratiet våres begynner å ligne mer på en dukketeater forestilling regissert av Alfred Hitchcock som uansett hvem en stemmer på er håpløst for nasjonale interesser.

Det Norske Kartellpartiet

Å håpe på nevneverdige forandringer som er positivt merkbart eller produktivt enten en er på høyre eller venstresiden vil etter mitt syn være en smule naivt. Politikk som blant de fleste partiene må skilles med spett sett vekk i fra retorikk, eller bruk av mikroskop for å finne tiltak i favør av nasjonen Norge sine fremtidutsikter. Vi er styrt av et slags fargekart av kaklende dilettanter som mer og mer representerer et yrke som vanskelig kan karakteriseres som noe annet enn komplett ubrukelig i forhold til tilliten og ansvaret de er gitt.

Sannheten er at vi er en feig vasall av EU, USA og beveger oss som en ofret bonde på det geopolitiske sjakkbrett.

Norsk medlemskap i EØS/EU

Vi er også EUs flittigste direktiv implementer uten reell makt i prosessene hvor direktivene avgjøres. Direktiver som utarbeides av lobbyister og ikke valgte byråkrater med gudekomplekser, hvor konsekvensene av deres beslutninger rammer oss både økonomisk og frihetsmessig daglig.

Norge må enten ut av EØS/EUs semi totalitære emokrati, og heller satse på bilaterale handelsavtaler. Hvis ikke burde vi reforhandle EØS avtalen til å gjelde det den en gang løgnaktig ble presentert oss. En handelsavtale, og ikke et trøste medlemskap i en arrogant europeisk union hvor despotisme av korrupte dårer demonstreres daglig.

MVH

Per Knutsen. 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Per Knutsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...