Nabolagsinitiativ mot felling av skog vest for Ekebergsletta!

Dette er en tydelig felles stemme som går i mot den planlagte fellingen av det grønne skogsbeltet/ randsonen som per nå skiller det initierte KFUM Arena- konseptet og boligområdet.Vi anerkjenner ikke at det forestående KFUM-Arena konseptet er den beste løsningen for å videreutvikle breddeidrett på Ekeberg og vurderer konseptets plassering som en grov inngripen på en grønn Ekebergslette.

Norges Fotballforbund har gått bort i fra planer om et Campus Norway på Ekeberg, og KFUM Arena vurderes som en sterkt overdimensjonert fotballstadion (tiltenkt egen klubbutvikling) på fellesskapets friområder. 

Vi krever derfor at Oslo Kommune tar ansvar for å utrede en alternativ plan til det presenterte KFUM Familiearena konseptet, som både ivaretar bydelens behov for utvidet tilbud av svømmebasseng og barnehager, KFUMs behov for å utvikle tilbud for barn og unge, og samtidig ivaretar naboer og den delen av befolkningen som mener at randsonen er viktig for en grønn helhetsopplevelse på Ekebergsletta. 

 

Hilsen engasjerte Ekebergbeboere

 

PS. Alle innbyggere over 18 år inviteres til å signere på dette oppropet!


Anders Haugeli Halvorsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen