Ikke fjern momsfritaket for alternativ/komplementær behandling!

Firkant_med_bilde1.png

Vi er mange som benytter oss av naturmedisinske og alternative behandlingsformer fordi det fremmer livskvaliteten, er komplementært til annen behandling og gjør det mulig å stå i jobb til tross for helseplager. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes!

Behandling hos autorisert helsepersonell som utfører alternative/komplementære behandlingsformer er i dag unntatt fra merverdiavgift. Dette fritaket gjelder også hos terapeuter som står i registeret for utøvere av alternativ behandling. Vi mener at mange slike behandlingsformer er helsefremmende og virker forebyggende. Noen av metodene er gode mot kroniske helseproblemer som helsevesenet ikke har fullgode behandlingstilbud for. Derfor sparer de mange enkeltpersoner for lidelser, avlaster det offentlige helsevesenet og samfunnet slipper store utgifter. Et tillegg i prisen på 25% vil føre til at det kan bli vanskelig for mange som trenger det å fortsette å benytte seg av de komplementære behandlingstilbudene. Behandling som kan være det som gjør forskjellen for at mange mennesker kan stå i livene sine og bli i jobbene sine. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes inntil bedre støtteordninger er på plass.

logotre.jpg

__________________________

INFORMASJON (IKKE DEL AV SELVE OPPROPPET):

OPPROPET AVSLUTTET 29.04.21

I tillegg til digitale underskrifter: 4 831 underskrifter fra lister slik at det totale antallet underskrifter ble 27 468

 

Aksjonen for mvafri helsehjelp fortsetter selv om underskriftsaksjonen er avsluttet: www.mvafribehandling.no

 


post@mvafribehandling.no    Kontakt personen bak underskriftskampanjen