Ikke fjern momsfritaket for alternativ/komplementær behandling!

Firkant_med_bilde1.png

Vi er mange som benytter oss av naturmedisinske og alternative behandlingsformer fordi det fremmer livskvaliteten, er komplementært til annen behandling og gjør det mulig å stå i jobb til tross for helseplager. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes!

Behandling hos autorisert helsepersonell som utfører alternative/komplementære behandlingsformer er i dag unntatt fra merverdiavgift. Dette fritaket gjelder også hos terapeuter som står i registeret for utøvere av alternativ behandling. Vi mener at mange slike behandlingsformer er helsefremmende og virker forebyggende. Noen av metodene er gode mot kroniske helseproblemer som helsevesenet ikke har fullgode behandlingstilbud for. Derfor sparer de mange enkeltpersoner for lidelser, avlaster det offentlige helsevesenet og samfunnet slipper store utgifter. Et tillegg i prisen på 25% vil føre til at det kan bli vanskelig for mange som trenger det å fortsette å benytte seg av de komplementære behandlingstilbudene. Behandling som kan være det som gjør forskjellen for at mange mennesker kan stå i livene sine og bli i jobbene sine. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes inntil bedre støtteordninger er på plass.

logotre.jpg

__________________________

INFORMASJON (IKKE DEL AV SELVE OPPROPPET):

I tillegg til digitale underskrifter har det kommet inn 4 682 underskrifter fra lister (oppdatert 16.03.21)

Informasjon om kampanjen og vanlige underskriftslister: www.mvafribehandling.no

FB-gruppe: www.facebook.com/groups/mvafribehandling 

Pasient- og forbrukerorganisasjoner som ønsker å sette sin logo under oppropet for å vise sin støtte, kan sende en epost om dette til post@mvafribehandling.no

2020

15.15: Stortinget vedtok at det blir mva på alternativ behandling fra 01.01.21 (bortsett fra osteopati, naprapati og akupunktur - i påvente av evt. autorisasjon) samtidig vedtok de at det skal utredes om flere behandlingsformer skal få tilbake mvafritaket. UNDERSKRIFTSAKSJONEN FORTSETTER FOR Å FÅ FJERNET MVA IGJEN FRA NØDVENDIG HELSEHJELP!

03.11: 21 898 Underskrifer ble overlevert stortingsrepresentanter (alle digitale underskrifter tom nr 18 455 + 3 441 underskrifter fra lister)

 

07.10: Regjeringen foreslår mva på alternativ behandling i sitt forslag til statsbudsjett for 2021 - dette skal nå behandles i Stortinget

22.06: Finansdepartementet har sendt ut en høring på et forslag som innebærer mva på alternativ behandling fra 2021 dersom den blir vedtatt - gjelder også autorisert helsepersonell.

19.06.20: Forslag om mva på alternativ behandling fra 8 stortingsrepresentanter fra Ap - gjelder også autorisert helsepersonell.

2018

Oppropskampanjen ble startet i etter at Ap fremmet forslag om mva i forbindelse med revidert statsbudsjettet - dette ble nedstemt i Stortinget.


post@mvafribehandling.no    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at post@mvafribehandling.no kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...