Mistillit og ekstraordinær generalforsamling

Hva skjer med Norsk Gordonsetter Klub?

NGK styres nå av 4 personer - mot normalt 7. Avlsrådet består av 2 personer - mot normalt 5. Hva skyldes dette? Et medlem av avlsrådet fikk dagen før Generalforsamlingen beskjed om at vedkommende ikke lenger var ønsket der. Dette avstedkom mange spørsmål om dokumentasjon og referater fra nye styremedlemmer. Dette var det ikke mulig å få. Kan man lenger ha tillit til et styre som hemmeligholder?   Svaret er NEI, og tre styremedlemmer ønsket å trekke seg og avholde en ekstraordinær generalforsamling. Dette ble ikke hensyntatt og derfor får du denne henvendelsen slik at klubben igjen kan driftes i henhold til gjeldende regler. Vi trenger i overkant av 200 underskrifter fra medlemmer i NGK for å kreve en ekstraordinær generalforsamling. Ved å signere dette oppropet støtter du dette kravet. Husk å sjekke «Min side» hos NKK dersom du er i tvil om ditt medlemskap er gyldig.


Medlemmer Gordonsetter klubben    Kontakt personen bak underskriftskampanjen