Medisinutdanningen på UiO trenger et kvalitetsløft!

*NB: Dette oppropet er kun for nåværende eller tidligere medisinstudenter ved UiO.
 
Medisinutdanningen på UiO har et stort forbedringspotensial. Dette forbedringspotensialet beskrives i den periodiske programevalueringen publisert i juni 2020.
 
Det samme forbedringspotensialet har medisinstudentene Emma Lengle og Oline Sæther påpekt i hver sin kronikk, hvor de også har foreslått tiltak som vil bidra til det kvalitetsløftet studiet trenger. Kronikkene er blitt møtt med stort engasjement som studentene ønsker å vise gjennom dette oppropet.
 
Vi som signerer oppropet:
  • Støtter budskapet i kronikkene til Emma Lengle og Oline Sæther.

  • Mener det er kritisk at endringene som anbefales gjennomført i den periodiske programevalueringen etterfølges.

  • Mener at arbeidet med den periodiske programevalueringen må bli en omfattende og grundig reformasjon av kvaliteten og organiseringen av studiet, med bakgrunn i anbefalingene i evalueringsrapporten, slik studieledelsen har forespeilet at skal bli gjort.

  • Krever at studentene er premissleverandører i dette evalueringsarbeidet, slik som den periodiske programevalueringen anbefaler og studieledelsen har lagt opp til.

  • Opplever at koronapandemien har vist at omstilling og nytenkning rundt undervisning er mulig. Denne nytenkningen aktualiserer og åpner opp for at flere nødvendige og omfattende endringer initieres i løpet av høsten, når arbeidet med den periodiske programevalueringen går inn i sin første fase. Koronapandemien kan ikke bli en hvilepute, og må heller ansees som et springbrett for endring. 

  • Mener at det nyopprettede senteret for fremragende utdanning på fakultetet forplikter studieledelsen til å ta undervisningskvalitet på alvor.

Link til Oline Sæther sin kronikk: https://khrono.no/200-ar-gammelt-medisinstudium--like-gamle-undervisningsmetoder/495346

Link til Emma Lengle sin kronikk: https://khrono.no/det-trengs-en-holdningsendring-i-undervisningen-pa-medisinstudiet/501757 

Periodisk programevaluering: https://www.uio.no/studier/program/medisin/studiekvalitet/periodisk/periodisk_programevalueringsrapport_medisin_2020.pdf


Oline Sæther og Emma Lengle    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Oline Sæther og Emma Lengle vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål: