Lyssandfjøro må forbli friluftsområde til lands og i sjø utenfor til glede for alle.

I forslag til arealplan i Oskommune er sjø utenfor Lyssandfjøro regulert til nærinsområde .Dette må endres til friluftsområde.

Grunna at så mykje strandlinje er blitt privatisert i denne delen av Osbygdo, må vi behalda Lyssandfjøro som friluftsområde for noverande og framtidige generasjoner.

Vennligst skriv under på dette oppropet og så leverer vi dokumentet til Os kommune innan fristen 12.sept.2019.

 


Alette Siri Ane Lyssand Thorsnes (Ate Lyssand)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen