Livsfarlig kryss i snart 50 år.

Underskriftkampanje for ny kryssløsning E-6 Olsborg og Moen.

Må det virkelig en dødsulykke til for at krysset E-6 - Olsborg og Moen blir løst?
Trafikktellingen for over 5 år siden viste årsdøgntrafikken på E6 var 5000 kjøretøy, mot Moen 2000 og til Olsborg 1150. Denne trafikken er økt betraktelig de siste årene, spesielt godstrafikken med store trailere. 
Dette prosjektet har vært inn og ut av budsjett/prioritering alt for lenge.
Nå vil vi ikke vente lenger.
Vi protesterer på at Statens Vegvesen ikke bryr seg.
Slutt med utspekulert ansvarsfraskriving.

Like og del. 


Roar Sivertsen - leder i Nerbygda ve og vel    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Roar Sivertsen - leder i Nerbygda ve og vel kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...