lilly_jorstad

Vi som støtter Lilly Jørstad - Gi Lilly norsk statsborgerskap!

We support Lilly Jørstad - Give Lilly norwegian citizenship!

Operasanger Lilly Jørstad er en av de siste etterkommere av Kolanordmennene

Kolanordmennene er en gruppe nordmenn som utvandret til Russland under andre halvdelen av 1800-tallet og ble stengt bak grensene under Stalin-perioden. Etter Sovjetunionens fall ble søkelyset satt på denne gruppen og norsk statsborgerskap ble gitt til disse.

Lillys mor Olga, og bestemor Lilly har begge fått norsk statsborgerskap, men altså ikke "lille-Lilly" som har studert opera ved Musikkonservatoriet ved Universitetet i Tromsø som medførte flere opphold i utlandet under studiespesialiseringen sin.

UDI/UNE har full anledning til å gi Lilly Jørstad norsk statsborgerskap under reglene som gjelder for Kolanordmennene samt ta humanitære hensyn til Lillys bestemor på 82 år, øvrige familie og i respekt for Kolanordmenn som aldri kom levende tilbake til sitt hjemland. 

Vi støtter Lilly Jørstad og ber UDI/UNE om å endre vedtaket ved å gi norsk statsborgerskap til Lilly snarest mulig - på forhånd takk! 

Vennlig hilsen
Lillys støttespillere og gode venner

Anna Rostrup -  Kjell R. Jørstad -  Ottar Zahl Jonassen


Relaterte linker:


Støtteside for Lilly på Internet
-  Støtteside for Lilly på Facebook -  Brev fra Statsministerens kontor


Kontaktperson:

Ottar Zahl Jonassen
m. +47 91245505
ottar@caphuman.com