LENGE LEVE SVARTLAMON! Støtt Svartlamon i videre kontraktsforhandling med kommunen

Dette er et solidaritetsopprop fra Svartlamon i Trondheim.

 

cropped-lamokatt-1.png

 

I mai 2021 er vi på utgående tiårskontrakt med Trondheim kommune, og Svartlamon har siden 2016, da Formannskapet vedtok at det spesielt skulle drøftes en leiekontrakt med lengre tidshorisont, ytret vårt ønske om en ny og lengre kontrakt på aller helst 100, men iallefall 50 år. Grunnen er at vi trenger større handlingsrom og mer forutsigbarhet i det langsiktige og til tider langsomme arbeidet det faktisk er å videreutvikle et bærekraftig område og det svært mangfoldige prosjektet Svartlamon. 

 

Svartlamon som vi kjenner i dag ble formet på 90-tallet. Da ville Trondheim kommune selge området med mye gammel trehusbebyggelse til en bilforretning, mens Svartlamon beboerforening ble stiftet for å bevare husene og kjempe for billige, sentrumsnære boliger - en tilsynelatende evig aktuell sak. Vår kamp om området vant fram, og i 2001 ble Svartlamon regulert til å være Norges første byøkologiske forsøksområde med "... stort rom for eksperimentering, forsøk og utprøving (hva) (...) gjelder både boliger, boformer, sosialt samspill, medvirkning, økologi og energi, kommunale tjenester, kultur og næringsutvikling" (Bystyrevedtak, 2001).

Mandatet er omfattende, og på disse tyve årene har vi strukket oss langt for å oppfylle både våre egne og kommunens forventninger og mål. Vi er et område for folk som vil bo alternativt, tilbyr boliger og støtte til vanskeligstilte, bygger eksperimentelle og nyskapende boligbygg som får internasjonal oppmerksomhet, foretar omfattende vedlikehold og renovering av store deler av boligmassen og flere verneverdige bygg, utvikler og støtter kunst - og kulturliv, arrangerer flere ulike gratisfestivaler for hele byens barn og voksne, deltar i forskningsprosjekt, tar i mot studenter og turister, og forsøker utover dette å være et godt sted å bo - for alle. 

 

Vi ønsker å fortsette med dette, og mere til, lenge lenge lenge! 

 

Derfor trenger vi en bedre kontrakt med lenger tidshorisont, mer forutsigbarhet og en tydeligere ansvarsfordeling! 

 

Støtt oss videre - nå trenger vi bred politisk, faglig og folkelig støtte til å fortsette inn i kontraktsforhandlinger!

 

Lenge leve Svartlamon! Takk for støtten,

Svartlamon beboerforening

www.svartlamon.org


Svartlamon beboerforening    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Svartlamon beboerforening vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...