Lag idyll i Horten havn - Ikke boligblokker og stort Norlandia-hotell. Gjør havna grønn og levende!

Vi som underskriver her er for et åpent havneområde i Horten. Vi sier nei til Norlandia Hotell, boliger- og bolig blokker i havneområdet. Vi sier ja til å kjøpe tomten på Rustadbrygga tilbake fortest mulig.

Vi ønsker et idyllisk grønt beplantet, oversiktlig og levende havneområde, med plass til  barn og kulturopplevelser (Eksempelvis lekeapparater, scene, en restaurant eller fiske utsalg / utstyr, ev annet til salgs) Rustadbrygga må gis annen og lav idyllisk bebyggelse. En by uten innsikt er en by uten utsikt. Horten må være mest mulig åpen. Norlandia krever nå å få lov til å bygge boligblokker på sine eiendommer i havna. Det vil isåfall kunne frata allmennheten havna for alltid. Alternativet sier Norlandia selv; Bygge hotellet i bakkant på sin gamle hotell-tomt.  Vi vil at småbyen vår skal utvikle idyll og åpenhet mot fjorden. Utvikle et sted hvor alle innbyggerne kan slappe av og nyte både utsikt, havna og fjorden. 37599503_10155335752277186_5774115884842876928_n2.jpg