La Vestvatn leve

 La Vestvatn leve! 

 Si ja til et rikt idretts og friluftslivtilbud for barn, ungdom og voksne. La Vestvatn leve videre!

Den 17.04 ble det publisert en sak i Bodønu som faller flere av oss som er brukere av Vestvatn alpinanlegg tungt for hjertet: http://bodonu.no/dette-kan-bety-slutten-for-vestvatn/ 

Vestvatn alpinanlegg har i løpet av de siste årene gjennomgått en nødvendig og betydelig oppgradering. Prosjektet er stort, og det er viktig å huske på at drivkraften bak anlegget er en neve dedikerte, målrettede og idealistiske mennesker i et lite idrettslag. Vestvatn Alpinanlegg drives på dugnad og er en samlingsarena ikke bare for folket i Misvær, men for folket i hele Salten. De er nå i siste fase av prosjektet og trenger kun lån, ikke tilskudd, for å komme i mål med prosjektet.

I kommunens egen plan for idrett og friluftsliv: http://bodo.kommune.no/getfile.php/Borgerportalen/Kultur/Idrett/Plan%20for%20idrett%20og%20friluftsliv%202014%20-%202017.pdf trekkes betydningen av å ha arenaer for de forskjellige idrettene frem. Det fokuseres også på viktigheten av lavterskeltilbud og den egenorganiserte idretten. Det er mange nye grener innenfor alpint som fenger svært mange av de ungdommene som faller utenfor det organiserte tradisjonelle idrettstilbudet. Tilgangen til å bedrive disse i nærmiljøet begrenser seg til Bestemorenga og med tiden forhåpentligvis også et tilbud i gamle Skarmoen. Vestvatn har med sin gratis barnebakke betydd utrolig mye for rekrutteringen av nye unge alpinister og snowboardkjørere. På en gjennomsnittlig helg yrer det av voksne og barn som benytter seg av dette tilbudet! Anlegget er videre tilrettelagt med flotte skiløyper for langrenn, både nede i bygda og oppe på fjellet hvor man på fine dager kan kjøpe enkeltbillett for å nyte området opp mot Gjømmervannet. 

Med dette oppropet ønsker vi å samle flest mulig underskrifter i løpet av 48 timer, frem til formannskapsmøtet 22.04 09:00, for å vise politikerne behovet for og viktigheten av å ha et/en velfungerende alpinanlegg/arena for friluftsliv i Salten! 

 

Brukerne av Vestvatn alpinanlegg