La Solumåsen bestå som natur-, kultur- og rekreasjonsområde

bentsrudikkebyggut1.png

La Solumåsen bestå for natur- og kulturglede og opplevelser for både denne og kommende generasjoner!

Området rundt Solumåsen består i dag av golfbane, dyrka mark, Kulturhaven og skog som nærmeste rekreasjonsområde for beboere ved Grefsrud, Kleivbrottet og Ekeberg. Området er truet av planer om næringsbygg opp til 34 meter høye, og man vil også bygge ned dyrka mark. Det bygges allerede ned store områder i og rundt kommunen for næring og industri, med eksempelvis nærliggende Bentsrudområdet, Hanekleiva, ved Haslestad bruk og Rønnebergåsen og ved Nykirke. Arealendringer er som vi vet den største trusselen for biologisk mangfold! Kulturhaven er en kulturell ressurs for kommunen som kulturscene og museum med sine SEFRAK-bygninger tilbake til 1750-tallet. Museet vil lide store tap dersom den nåværende planen gjennomføres. Bli med på å markere din støtte for å bevare naturområdet og kulturhistorien ved Solumåsen.  Underskiftene vil bli overlevert politikerne i Holmestrand kommune.

 

 

 

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Julie Guttormsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...