La Skjoma leve!

 

standard_MK3_8384-robinlund-kredit.jpgLa Skjoma leve!

Skjoma var før kraftutbyggingen ei høyt rangert lakseelv i Nord-Norge. Scenarioet per i dag er et sterkt truet økosystem grunnet for liten vannføring.
Narvik kommune, Skjomen Bygdeutvalg, Naturvernforbundet i Narvik, Narvik jeger- og fisker forening med flere fremmet krav til Norges vassdrags- og energidirektorat i den hensikt å pålegge Statkraft en minstevannføring slik at livet i elva reddes.

Kort fortalt erkjenner vi etter å ha lest Statkrafts revisjonsforslag at intet er nytt under solen fra deres side, og kraftproduksjonen vil fortsette i samme spor: «…minstevannføring i Skjoma vil medføre svært store produksjonstap selv ved små vannmengder på grunn av stor fallhøyde, og derfor mener vi det ikke bør settes vilkår om minstevannføring i dette vassdraget… Vi mener derfor at kravet må avvises…».

Resultatet gir seg selv – alt liv i elva vil dø ut og dermed kan en unik laksestamme være borte for alltid.

Våre krav om minstevannføring er et nøkternt krav. Vi mener Statkraft med relativt enkle grep kan redde livet i elva. Vi har et ønske om at det skal legges til rette for en god sameksistens for laks og kraftproduksjon i Skjoma. Vi ønsker nå å engasjere folk som bryr seg om Skjoma og naturmangfoldet. Signer om du ønsker å støtte opp omkring Skjoma, laksen, sjøøretten og synes vårt forslag er bra!

 


Bertil Birkeland Naturvernforbundet i Narvik    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Bertil Birkeland Naturvernforbundet i Narvik fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...