La prathab bli i norge

De samme «innvandringspolitiske hensyn» viser Utlendingsnemnda til når de vil sende Prathab fra Skien til Sri Lanka.

Prathab skal sendes «hjem» til sin mor som ikke vil ha han. og blir sendt til et barnehjem i stedet.

Det er åpenbart ikke til det beste for den funksjonshemmede og traumatiserte 14-åringen, men kanskje for norsk innvandringspolitikk?

Flertallet i Utlendingsnemnda tror Prathab er et ankerbarn, sendt av familien til Norge for at de andre senere skal kunne familiegjenforene seg med han.