LA OS SKOLE LEVE!

Nei til rivning av Os skole!

Os skole er en svært viktig bygning i Haldens bygningshistorie. Os skole er en del av vår felles kulturarv og identitet. I tillegg er bygningen en viktig del av bymiljøet.

Det er ikke lenge siden at Halden kommune vedtok en sentrumsplan der vernedelen av Os skole står sterkt. Bygningen er et signalbygg med høy verneverdi.

Halden kommune har vedtatt at skolen på Os skal utvides og få flere elever. Utbygging av Os skole må sikre at dagens bygning ikke rives, men inngår og blir en del av den nye skolen. Os skole  skal forandres og samtidig bevares.

JA TIL BEVARING AV OS SKOLE!