La matjorden på Liland ligge

27. september vedtok bystyret i Bergen en plan for Blomsterdalen som, dersom den får stå, vil føre til nedbygging av 1139 dekar produktiv jord (tall fra etat for landbruk). Mye av denne jorden er blitt dyrket i over 700 år og det tar mange hundre år å bygge opp like god matjord andre steder.

Vi har i Norge i dag en selvforsyningsgrad på rundt 40% og kun 3% av landarealet er fulldyrket. Å bygge ned mer jord vil bidra til at disse tallene blir enda lavere.

Politikerne snudde og godtok utbygging etter heftige protester fra næringslivet. Nå må vi andre vise at dette er uakseptabelt. Vi kan ikke la bilbutikker bli prioritert før matjord. Vi spiser ikke asfalt og vi kan ikke belage oss på at folk i andre land skal produsere maten vår i all framtid. Vi trenger å dyrke mer her til lands, ikke mindre!

Signer underskriftskampanjen hvis du mener bystyret må snu og at matjorden må ligge.

Mer informasjon om saken finner du her:

Bergens Tidende – 1000 dekar med dyrkbar jord asfalteres
https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/OwJnE/1000-dekar-med-dyrkbar-jord-skal-asfalteres?spid_rel=2

Nationen – Raser mot nedbygging av 1000 mål matjord
http://www.nationen.no/article/bygger-ned-1000-dekar-matjord-i-bergen/

Informasjon om vedtaket på kommunens sider
https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2015-2019/7014/7018/article-149036

Jordloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-05-12-23?q=jordloven#KAPITTEL_4

Kommunedelplanen
http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/0/VEDLEGG/2016139121-5586059.pdf

 

Uten_navn2.png

 

Bilde fra instagramkontoen korematforskning

Lik gjerne Facebook-siden: https://www.facebook.com/lamatjordenligge/


Benedicte Brun og Bergitte Lowzow    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Benedicte Brun og Bergitte Lowzow fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )