La legevakten på Sørumsand leve!

La legevakten på Sørumsand bli.

Det er kommet et forslag om økonomiske kutt som vil føre til  en nedleggelse av Sørumsand legevakt. Dette er ikke til fordel for verken innbyggere i Sørumsand eller i resten av Lillestrøm kommune. 

Dersom alle vi som i dag har muligheten til å benytte legevakten på Sørumsand skal tilbake på legevakten på Lillestrøm, så vil køene der øke igjen. 

Disse økonomiske kuttene gir ikke økte midler eller resusser til Lillestrøm legevakten selv om belastningen der vil øke. Med bare en legevakt vil helsetilbudet bli redusert kontra hva der er i dag. 

For innbyggeren i Lillestrøm kommune vil det være godt og trygt med to velfungerende legevakter som avlaster hverandre. Erfaringene fra å ha en legevakt i Lillestrøm er at innbyggere ikkke opplever det som en løsning som gir den tryggheten vi trenger.