La Gyldenløves gate være i fred! Nei til sykkelfelt!

 • Oslo kommune har sterkt sviktende inntekter, det er ren galskap å bruke 26 millioner kroner på sykkelvei i Gyldenløves gate som et stort flertall ikke vil ha, og som det demokratisk valgte bydelsutvalg med stort flertall har sagt nei til. Dette er en overkjøring av lokaldemokratiet!
 • Gyldenløves gate er en av de fredeligste, roligste og bredeste gater i byen, i tillegg med gode og brede fortau. Det er ingen grunn overhodet til å tilrettelegge denne ytterligere for hverken syklister eller gående. Gaten er i hovedsak delt av en historisk ridesti, med et separat løp uten møtende trafikk i hver retning.
 • Gyldenløves gate er et fornminne, en bred alle med en tidligere ridesti i midten. Det er vandalisme av fornminnet å bygge om kryss samt misfarge gaten med rød asfalt på begge sider. 
 • Åpning av gaten uten parkering er en invitasjon til fartsgale syklister, i økende grad med raske og tunge elsykler, med tilhørende farlige situasjoner, samt høyere hastighet på biler og mer tungtrafikk.
 • Bygårder blir tvunget til å bruke grøntarealer til parkeringsområder
 • Barnefamilier drives ut av byen fordi de ikke får kjørt barn til fritidsaktiviteter. Mange er svært miljøbevisste og  bytter på å kjøre opptil fire barn til og fra aktiviteter. Dersom ytterligere 173 parkeringsplasser forsvinner, blir parkeringskabalene enda vanskeligere å få i hop i bydelen.
 • Eldre som har bruk for bil og beboere som trenger bil i sitt yrke, får store problemer.
 • Næringsliv/butikker flytter ut av byen. Byrådets MDG-drevne sykkelprosjekt er positivt for kjøpesentrene utenfor byen, og svært negativt for lokale butikker og næringsliv.
 • Gyldenløves gate blir en øde og tom gate hele vinteren og alle kvelder. Vintersyklister er en bitte liten gruppe mennesker, og det er få blant dem som er barnefamilier, eldre og uføre.
 • Fjerning av 173 parkeringsplasser er vel den egentlige hensikten med denne planlagte ombyggingen av fornminnet Gyldenløves gate. Den vil føre til enda sterkere press på parkeringsplassene i området, og er et brudd på vilkårene for beboerparkeringsavgiften på kr. 3.000,- / år; Parkeringsplassmulighet betalt for blir fjernet, og beboerparkeringen blir uthulet ved at det simplethen ikke er nok plasser i området.
 • Evig rundkjøring etter ledig parkering er hverken miljøriktig eller trafikksikkert.

Fremtidens Frogner - aksjonen for lokaldemokrati og medbestemmelse    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Fremtidens Frogner - aksjonen for lokaldemokrati og medbestemmelse fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...