La familiene få tilbake bestemmelsesretten til foreldrepermisjonsfordeling.

Viktig, 16.02.2019: Jeg har blitt kontaktet av flere som ikke får signert via Facebook, eller som er usikre på om deres signatur ble registrert.

Har dere problemer med Facebook-signering, anbefaler jeg at dere bruker den alternative signeringen. Det er viktig å få med alle, spesielt nå som mye taler for at vi faktisk blir hørt! #permisjonsopprøret2019 https://m.facebook.com/groups/2105830609674655?ref=bookmarks

Oppdatering 10.02.2019: Jeg har mottatt flere henvendelser vedrørende om dette oppropet fremdeles er aktivt - og ja, det er det i aller høyeste grad.

Underskriftene frem til 29.10.2018 ble overlevert til familie- og kulturkomitèmedlem Silje Hjemdal (FrP), men grunnet et stadig økende engasjement har vi valgt å holde listen åpen for nye underskrifter.

Det er virkelig flott å se at så mange nå velger å engasjere seg i denne debatten. Fortsett å holde presset, benytt dere av #permisjonsopprøret2019 og bli gjerne medlem i facebookgruppen

https://m.facebook.com/groups/2105830609674655?ref=bookmarks

 

Alle familier er forskjellige - derfor er det valgfriheten vi ønsker å få tilbake! 

_______________________________________________________________________

Dette oppropet ble opprettet før de nye retningslinjene ift fordeling av foreldrepermisjon ble innført 01.07.2018. Til tross av at dette skapte enormt engasjement og motstand ble de altså innført. Nå koker debatten videre da regjeneringen nok en gang varsler enda en endring - som igjen går på bekostning av friheten til å selv fordele permisjonen innad i den enkelte familie.

Jeg har valgt å ikke gjøre endringer i selve oppropsteksten da mange av signaturene ble underskrevet da det  fremdeles ikke var vedtatt. 

Bli også gjerne medlem i facebookgruppen: 

https://m.facebook.com/groups/2105830609674655?ref=bookmarks

______________________________________________________________________

Dette er et opprop for oss som ønsker at familiene skal få tilbake bestemmelsesretten i forhold til fordeling av foreldrepermisjon. 

Den nye detaljstyrte permisjonsfordelingen er ennå ikke vedtatt i stortinget, men barne- og likestillingsminister Helleland ønsker at dette tas opp i stortinget i god tid slik de nye permisjonsføringene skal kunne gjelde fra barn født etter 01.07.2018. Denne fordelingen vil låse 15 uker til mor, og 15 uker til far, samt en fellespott til fordeling på 16 uker.  Hellelands sterkeste argument er at dette skal være likestilt. Og ja, mor og far er like viktige for barnas oppvekst, men man kan ikke likestille det faktum at barn fødes gjennom en kvinnes kropp og at det er kun mødre som kan amme barna sine. 

Jordmorforbundet advarer imot denne formen for detaljstyring av foreldrepermisjon og understreker at dette strider imot de nasjonale ammerådene. Videre understreker de at amming er viktig både for mor og barn, og at en slik låsing av fordeling vil tvinge flere mødre ut i ulønnende permisjoner. Kilde: https://www.tv2.no/a/9667203/  Seniorrådgiver Hay i helsedirektoratet legger også frem svært viktige argumenter på hvorfor det er viktig å opprettholde bestemmelsesretten til familiene i forhold til permisjonsfordeling: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/OwOKV/Mor-ma-ha-mulighet-til-atte-maneders-permisjon-etter-fodselen--Gry-Hay  

Dette oppropet er nødvendig for oss som mener at det er viktig at familiene selv får beholde sin bestemmelsesrett i forhold til permisjonsfordeling. Alle familier vil gjøre det som er riktig for seg og sin familie, og dette krever at det er større rom for valgfrihet enn hva det nye fordelingsforslaget fremmer. Å låse større deler av permisjoner vil være et skritt i feil retning. Likestilling kan ikke skje ved tvang, det må være opp til hver enkelt familie å velge hva som er best for dem.

Dette oppropet er også nødvendig for oss som er gravide og venter barn til sommeren. Vi mobiliserer motstand på nett for dette er en usikkerhet som vi ikke skal måtte forholde oss til. En permisjon er noe som planlegges lang tid i forveien, og da holder det ikke med at NAV ikke kan gi oss svar på hvordan vår permisjon vil bli fordi det avhenger av at dersom endringene vedtas. Det er respektløst ovenfor oss arbeidere, og våre arbeidsgivere at vi ikke kan gi svar på hvordan vår permisjon vil bli. 

Jeg har fått mange fantastiske reaksjoner på dette oppropet, og det er tydelige at dette engasjerer svært mange. Jeg har fått tilbakemeldinger på at det også er svært viktig å belyse det økonomiske perspektivet at denne saken:

Argumentet for dette nye fordelingsforslaget er at de ønsker mer likestilling, at far skal ta ut mer permisjon . Men, i mange familier er far hovedinntektskilde og mor arbeider av ulike årsaker 50% eller 100%, men har betraktelig lavere lønn enn far.

I de tilfeller far tjener over 6 G tvinges familier inn i en økonomisk vanskelig situasjon. NAV utbetaler foreldrepenger opptil seks ganger folketrygdens grunnbeløp . Grunnbeløpet er per 1. mai 2017 kr 93 634 som igjen er en årsinntekt på snaue 561 804kr.

"Ikke bare ønsker de å kaste mødre som ammer barnet ut i arbeid tidlig, men de sier også at far som ofte tjener mer enn mor skal ta lengre permisjon og at familier må leve trangt økonomisk nå som de har ytterligere et menneske å forsørge. Hvem dekker det økonomiske tape kan man spør seg om, men det er jo ingen." - sitat fra en frustrert førstegangsgravid som kontaktet meg personlig. 

Vi håper at dette vekker engasjement og støtte i det norske folk, og at politikerene på stortinget også vil ta hensyn til det viktigste av alt; barnet og barnets behov de første levemåneder.

 -------

23.02.2018 - Nydelig engasjement - tusen takk! Det er tydelige at dette er noe som virkelige engasjerer småbarnsforeldre i dette lande!. Vi er frustrerte, vi er lei oss og vi er sinte. For å påvirker må vi dele videre og få flere signarturer. Vi må bli hørt! 


Kristine Karoliussen og termingruppe juli 2018.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Kristine Karoliussen og termingruppe juli 2018. fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...