La Eggkleiva være en del av Venn skolekrets

Formannskapet i Skaun (flertallsgruppa) har vedtatt å bygge ny skole på Venn. Jåren/Råbygda består også som i dag. For å få til denne byggingen skal våre barn tvangsflyttes til Børsaskolen. 

Hvorfor har ikke dette vært en del av diskusjonen tidligere? 

Vi føler oss lurt av politikerne!

Dette må vi si i fra om at vi ikke aksepterer!

Følg med på Facebook og siden "Gi oss nytt oppvekstsenter på Venn" Der legges det ut informasjon 

Signer oppropet hvis du vil at vi i Eggkleiva fortsatt skal tilhøre skolekrets Venn. 
Facebook