La barna på Os skole beholde skolebussen sin!


Gustav_7_år.jpg

Barna på Os skole i Halden har blitt midlertidig flyttet til en nedlagt skole i påvente av ny sentrumsskole. Halden kommune har lovet skoleskyss i "hele anleggsperioden", men nå har Kommundirektøren foreslått at skoleskyssen fjernes fordi Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi mener at politikerne i Halden må stemme ned dette budsjettforslaget og sørge for at Halden kommune holder løftene sine til barna som har mistet nærskolen sin. Skoleveien de vil måtte gå er lang og langtfra trafikksikker, og Halden kommune har ikke svart på våre henvendelser om hvordan barna skal sikres på denne ruten. Trygg barna på at de voksne tar ansvar for deres sikkerhet og at de kan ha tillit til løfter som gis! La barna i sentrum beholde skolebussen sin!


Sammen for barna på Os skole    Kontakt personen bak underskriftskampanjen