La barna få pappa tilbake - to år er nok!

Til Utlendingsnemnda (UNE)

Family_2.jpg

Etter 22 år i Norge ble Ahmad utvist for fem år og kastet ut av landet. Norske myndigheter mener hans fire døtre i Lofoten kan holde kontakt med pappa via Skype.  

For et barn er fem år en evighet. Yngste datter var fire år da pappa ble sendt ut. I dag er hun fylt syv år. Vi krever at UNE setter ned innreiseforbudet fra fem til to år. I tråd med eget regelverk.  

Utlendingsforskriftens §14.2 sier at utlendinger med barn i Norge som hovedregel skal utvises i to år ved brudd på utlendingsloven. Likevel ble Ahmad utvist for hele fem år, uten at dette er nærmere begrunnet i vedtaket.

Ahmad ble utvist for å ha oppgitt feil identitet da han kom til Norge som ung mann.  

Du kan lese mer om Ahmad i denne saken i VG, eller bli medlem i støttegruppa på FaceBook.

Ahmad har søkt om å oppheve innreiseforbudet. UDI har avslått. UDI ønsker ikke å ta hensyn til barnas beste og barns rett til å vokse opp med sin far.

UDI mener innvandringsregulerende hensyn er viktigere enn hensynet til barna.  

Ahmad har anket UDI sitt vedtak, og saken ligger nå hos UNE.  

Vi mener Ahmad har sonet nok for en feil han begikk som ung mann for over 20 år siden. La barna få pappa Ahmad tilbake!  

Hva mener du? Hvis du er enig i at UNE bør sette ned innreiseforbudet til to år, signer her!  

Skriv under og del kampanjen - vi trenger DIN stemme! Underskriftene vil bli overlevert til UNE.


Støttegruppe for Ahmad Charafeddine (Orgnr. 913104363)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Støttegruppe for Ahmad Charafeddine (Orgnr. 913104363) fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke telefonnummeret ditt offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...