Bruk 10 % av Oljefondets avkastning til et Klimafond

Det norske Oljefondet har vokst enormt og har nå passert 12 000 milliarder. Norge er med andre ord ekstremt rik.

RIKDOM
Norges enorme rikdom er mye bygget på olje og gass som har bidratt til global oppvarming med store konsekvenser.

ANSVAR
Vi er en organisasjon som mener Norge har et ansvar ovenfor klimaendringene som spesielt har rammet fattige land.

10 % TIL KLIMAFOND
Vi vil arbeide for at det hvert år settes av 10 % av Oljefondets avkastning til et Klimafond.

 

Naturødeleggelser og katastrofer forårsaket av menneskelig aktivitet medfører enorme konsekvenser og er med på å true livsgrunnlaget og livet på jorden.

Skal vi få verden og klimaet på rett kjøl igjen trenger vi å mobilisere som aldri før. Hvis ikke vi forebygger nå vil vi komme til å måtte bruke enorme summer i fremtiden på å reparere skader vi kunne forhindret i dag.

Norge er enormt rik og har råd til å dele. I flere tiår har vi pumpet opp enorme olje- og gassmengder som tilfeldigvis har ligget utenfor vår egen stuedør. Dette har gitt kortsiktig gevinst for oss, men langsiktig negative konsekvenser for verden. Vi har bokstavelig talt bygget vår formue på global oppvarming.

Vi mener det er på tide å gi noe som monner tilbake til verdenssamfunnet.

Å gi 10 % av Oljefondets avkastning hvert år til et klimafond har vi råd til og vil gi et kraftig signal til verdenssamfunnet om at vi tar klimaproblemene på alvor. Samtidig vil et slik fond inspirere og akselerere utviklingen fra fossil- til fornybaralderen, noe vi alle vil tjene på.

Hensynet til mennesket og naturen må gå foran alt annet. Vår verden er bare til låns og vårt mål må være at den skal videreføres pent og pyntelig også til kommende generasjoner.

 

Les mer på nettsiden www.klimafondet.org om hvorfor Norge bør opprette et klimafond og hva det kan brukes til.

Klimafondet9.jpg

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Klimafondet fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...