Kirkevoll Basketballklubb - ny utebane

NY UTEBANE PÅ KIRKEVOLL SKOLE

Kirkevoll Basketballklubb har tilknytning til Kirkevoll barne- og ungdomsskole. Klubben har mange spillere fra skolen, og har i dag ca 120 aktive spillere hovedsakelig i alderen 6 til 16 år. Og idretten blir bare mer og mer populær, og flere ønsker å starte med basket. 

Et stort savn blant klubbens spillere og andre barn og ungdom i nærområdet er egen utebane i full størrelse. I dag er det 3 kurver plassert på skolens område. En kurv står nede ved ballbingen. Her er det ingen oppmerking, og "banen" heller nedover. Ikke egnet for å spille. De to andre kurvene er plassert ved "nye" gymsal. Her mangler også oppmerking, og det er såvidt mulig å spille mot hverandre. 

Det observeres ofte barn og unge i alle aldre som samles på skolen for å spille basket. Med en ny utebane ville det bidratt til at flere kan samles på ettermiddag/kveldstid utendørs. Både for å være sosial og i aktivitet. Det vil også kunne bidra til at skolen kan flytte gymtimen utendørs, da basketball ikke krever spesielt utstyr - annet enn en ball for å kunne spille. Skolen kan arrangere idrettsdager med beachvolleyball, fotball og basketball utendørs for skolens elever. 

Utebanen kan erstatte dagens BMX-bane, og vil være en enkel jobb å få utført med lave kostnader. En basketballbane vil garantert bli brukt av gutter og jenter i alle aldre. Basketball er gøy og inkluderende! 

Hver stemme teller, og vi håper at vi en dag kan få en etterlengtet utebane. 

Kirkevoll Basketballklubb 


Kirkevoll Basketballklubb    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Kirkevoll Basketballklubb fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...