KAST HELSEFORETAKENE - TILBAKEFØR SYKEHUSENE TIL DE FOLKEVALGTE

KAST HELSEFORETAKENE – SYKEHUSENE MÅ TILBAKE TIL DET OFFENTLIGE – DE FOLKEVALGTE

  1.     Helseforetakene ble opprettet i 2001 og Norge har i dag 4 helseforetak. Helse Sør-øst, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Nord. Helseforetakenes styringsform har skapt store og alvorlige konsekvenser for hele Norges befolkning.

2.     Helseforetakene har diktatur som styringsform og en styringsform som baserer seg på forretningsmodellen. Lønnsomhetsprinsippet der pasientene behandles som varer på samlebånd.

3.     Helseforetakene har stått bak nedleggelse av mange lokalsykehus ute i Distrikts-Norge. Dette har fått konsekvenser for folk på tettsteder med lange avstander, dårlige veier og stengte veier på vinterstid.

4.     Helseforetakene stod bak nedleggelse av Aker som lokalsykehus for Groruddalen og overførte 3 bydeler i Groruddalen til et overfylt Ahus. De har vedtatt nedleggelse av Ullevål sykehus og bygging av luftslottet på Gaustad.

5.     Styrene i helseforetakene består av 7 representanter for ledelsen og 3 representanter for de ansatte. På denne måten har de sikret seg all makt til ledelsen og ansatte når ikke frem med sine syn og interesser.

6.     Fra helseforetakene ble opprettet og frem til i dag har de utbetalt rundt 40 millioner i fallskjermer til ledere som ikke passet i jobben. Den siste fallskjermen som dalte ned på norsk jord var direktøren for Oslo Universitetssykehus som fratrådte sin stilling etter mistillitsbrev fra 23 000 ansatte.

7.     Helseforetakene er store pengesluk. De fire foretaksdirektørene har til sammen drøyt 8,6 millioner i årslønn.

8.     Helseforetaksmodellen har ført til større avstander mellom de ansatte og ledersjiktet.

9.     Helseforetakene er store pengsluk med et stort byråkrati som har gjort mye ugang lite nyttig.

10.Med din underskrift er du med på å redde ditt og mitt liv.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Gunn Pound fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...