Kampanje mot Melins monopol på betalingsløsninger i Helse Norge

FOLKEOPPLYSNING:

I 2017 omsatte Melin Holding AS for 554 millioner, og eieren tok ut 142 millioner kroner i utbytte. Deler av inntektene kommer fra pasientene, gjennom betalingsgebyr og inkassokrav.

Tidligere sørget de fleste legekontor selv for fakturering og innkreving av eienandel, men de siste årene har stadig flere gått over til betalingsautomater, hvor Melin Medical er den største leverandøren. For legen har dette åpenbare fordeler, som slipper å bruke tid på fakturering og kan bruke mer tid på pasientene. Men flere leger uttrykker nå at denne tjenesten også har en bakside.

Dersom en pasient går rett forbi betalingsautomaten og glemmer å betale egenandelen, eller ikke kan gjøre opp for seg der og da, beløper raskt purregebyrer og renter som Melin Collectors krever inn. Slik kan 200 kroner vokse til 5000 kroner når inkassoselskapet til slutt sender kravet til namsmannen.

I 2016 fikk Melin Collectors knallhard kritikk fra Finanstilsynet for blant ulovlige inkassosalær mot 3996 mindreårige, og for å ha innkrevd for høye gebyr for tidlig. I februar i år stilte tilsynet spørsmål om selskapets eksplosive vekst i tvangsinndrivelser. I 2015 sendte Melin Collectors 183 utleggsbegjæringer til namsmannen, mens det i 2016 hadde økt til 6426 begjæringer – og videre til hele 26.846 tvangsinndrivelser i 2017.

Finanstilsynet ba om en redegjørelse, og viste til at det er god inkassoskikk ikke å ta de sterkeste virkemidlene i bruk så lenge det er grunn til å tro at «mer lempelige vil føre til samme resultat». Finanstilsynet avsluttet tilsynssaken med at det ikke forelå noe kritikkverdig, men selskapet er fortsatt i tilsynets søkelys.

Jeg har selv vært i kontakt med dette horrible selskapet i forbindelse med en egenandel jeg hadde glemt å betale. Den kundebehandling og kynisme jeg har møtt hos Melin har jeg aldri vært utsatt for noen gang. Jeg har som mål å få øynene opp for folk og leger slik at de bytter ut denne tjenesteleverandøren.

Så langt har en av de tidligere lederne i Melin Collectors mistet sin personlige inkassobevilling, og to andre har fått skriflig advarsel fra Finanstilsynet. I tillegg har en tidligere styreleder fått tilbakekalt sin personlige inkassobevilling.

Dette er et opprop mot at dette får fortsette. HELFO bør ta avstand fra dette. Det samme bør fastlegeordningen. Hvorfor lar man dette firmaet tjene rått på syke mennesker?

Underskrifter vil bli sendt til instansene nevnt ovenfor samt til helsedepartement  og finansdepartement.

@Melin @svindel @helse @fastlege @egenandel


Tone Sannerud Facebokgruppen Kampanje mot Melins monopol    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Tone Sannerud Facebokgruppen Kampanje mot Melins monopol kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...