Kaftrio til Norge NÅ!

I et av verdens rikeste land sitter vi nå stille, og godtar passiv dødshjelp!

Omtrent 400 mennesker lever i dag med den medfødte sykdommen cystisk fibrose (cf), som enkelt forklart reduserer lungekapasiteten, til et nivå der det er livstruende. Det ligger en medisin på apotekene våre, som heter Kaftrio, men i byrokratiets land tar det så lang tid å forhandle pris på denne, at man enten må ut med ca 3 millioner kroner årlig av egen lomme, om man skulle ha penger nok til det, eller risikere å dø, før den blir godkjent som livsnødvendig medisin på blå resept. Denne medisinen kan øke livskvaliteten og forlenge livet til de av våre medmennesker som har vært uheldige å bli født med denne sykdommen. Med denne medisinen kan pårørende til disse 400 få beholde sitt barn, sin forelder, sitt søsken, sin ektefelle, sin venn en stund til. 

Med disse underskriftene gir vi nå beskjed om at det har drøyd lenge nok! I våre naboland er Kaftrio allerede godkjent. Kaftrio til Norge NÅ!

Alle har rett til å puste!🎈