Jeg er mot nedleggelse av Innstranden barnehage!

Nå er Bodø kommunes økonomiske reserver oppbrukt, og tiltak skal iverksettes. Kommunen kaller snuoperasjonen for Framtida vårres. Ironisk nok foreslås det at det skal skjæres til beinet akkurat der hvor framtiden ligger – hos våre barn. Innstranden barnehage er foreslått nedlagt - og vi foresatte fortviler!

Mørkved/Hunstad er det området i Bodø kommune med størst underdekning av barnehageplasser viser tall fra kommunens egne analyser. Innstranden er også den eneste barnehagen i Støver skolekrets, og vil med nedleggelse være den eneste skolekretsen i vår kommune uten en barnehage.

Vårt nærmiljø trenger Innstranden barnehage - og nå håper vi mange vil være med å heie på våre barn sammen med oss.

Stemmene skal leveres til en representant fra kommunen mandag 09.12.13 - altså noen dager før saken endelig skal vedtas i bystyret 12.12.13.

Vi håper at du vil signere oppropet (husk å verifisere stemmen din via e-post etterpå).