JA til videre drift av Rødtvet senior- og aktivitetssenter

senterfasadehøst2021-isoloppgang.jpgBrukere og frivillige ved Rødtvet senior- og aktivitetssenter har satt i gang en analog underskriftskampanje. Engasjementet er stort, og flere hundre har allerede signert. Nå etterspørres digitalt opprop for folk rundt om. Underskrifter ønskes fortløpende og senest innen onsdag 14. desember, før BU-møte med endelig vedtak av tilskudd.

Ønsker DU å støtte seniorenes hjertesak om å beholde "sitt andre hjem"?

VED Å UNDERTEGNE SIER DU DEG ENIG I BRUKERNES OPPROP:
I budsjettet for 2023 foreslår bydelsdirektøren i Bydel Grorud et driftstilskudd på kr 500.000,- til Rødtvet senior- og aktivitetssenter. Det er det samme som å foreslå at senteret blir lagt ned. 

"Vi forventer at våre bydelspolitikere sørger for full drift av Rødtvet senior- og aktivitetssenter i 2023!"

For å se vår aktivitet: fb-Rødtvet senior- og aktivitetssenter

 

INFORMASON OM SENTERET OG SØKNADEN FOR DEN INTERESSERTE:

Søknaden fra seniorsenteret om driftstilskudd lyder på kr 2,8 mill. for året 2023. Det søkes også om driftsavtale for 3 år. Dette vil gi grunnlag for å styrke og videreutvikle seniorsenterets viktige tilbud for seniorene og "folk flest". Det ideelt drevne seniorsenteret er eiet av Grorud menighet, men har selvstendig styre og økonomi. 

For året 2022 vedtok et enstemmig bydelsutvalg tilskudd på kr 1,7 mill. Det var 500.000,- mer enn bydelsdirektørens forslag på 1,2 mill. Tilskuddet på 1,7 mill. dekker én stillingshjemmel fordelt på daglig leder og kjøkkensjef, i tillegg til driftskostnader som husleie, strøm og renhold. Åpningstid er tre ukedager kl 10-14 basert på tilgjengelige midler. Ønsket er å ha åpent lengre og flere dager.

Folkehelse, livskvalitet og mening under mottoet "ditt andre hjem". Senteret fungerer som et nærmiljøsenter med egen kafé. Hovedmålgruppen er seniorer. Men her er også stor aktivitet på tvers av generasjoner. Våre hjemlige lokaler huser foreldre og babyer og andre som av ulike grunner er hjemme på dagtid.

Senterets aktivitet er bygget på stor grad av frivillighet, som trenger ledelse, administrasjon og profesjonell håndtering av kafédrift. Det er ca. 20 friviillige som bidrar ukentlig, og totalt ca. 40 med frivillig tilknytning. Senteret har inntil 100 besøkende daglig.

Aktivitetene er initert av brukere ut fra interesser og behov, og året 2022 har gitt betydelig vekst. Nystartet er fransk- og engelskgruppe. Senteret har tradisjonsrik bridge, og i gruppen "SjakkMatt" kommer stadig nye spillere. Gubbefrokost, Strikkekafé og Litteraturgruppe er blant våre mest populære tilbud, med inntil 15 deltakere. Vi har datakurs som gir seniorer nødvendig kompetanse i håndtering av den digitale verden.

Onsdagsforedragene, hyggetreff og andre arrangementer fyller gjerne storstuen. Besøkende får spennende ny kunnskap, møter hyggelige mennesker og slår av en god prat.

Trening er helsebringende. Senteret rommer hele fem treningsgrupper ukentlig, med 10-15 deltakere per gruppe. Tre av gruppene er i regi av bydelens fysioterapeuter, én i regi av LHL, og den siste er ledet av en av senterets frivillige.

I KAFÉN SERVERES dagens hjemmelagde og næringsrike varmrett, påsmurte bagetter, husets vafler og et rikt utvalg av varm og kald drikke. Vår kjøkkensjef er kjent for å trylle frem de nydeligste retter. Mange legger gjerne turen innom "kun" for å kjøpe seg middag, enten for å nyte i kaféen eller ta med hjem. 

Fotterapeut, hudterpeut og frisør tilbyr sine tjenester i senterets lokaler. Disse har egne åpningstider, og timer bestilles direkte.

Frivillige sjåfører henter og bringer besøkende i senterets egen minibuss for en rimelig pris.

Vi samarbeider med Bydel Grorud om ungdom i arbeid og tilbyr praksis- og tilrettelagte arbeidsplasser i regi av Fretex Jobb og Hapro jobb og karriere på oppdrag fra NAVSenteret får svært gode tilbakemeldinger på at det er et godt sted å være og bidra.

Kortreist kunst. Senteret har nylig inngått samarbeid med Groruddalen kunstforening. Med den rullerende salgsutsillingen får lokale kunstnere vist frem bildene sine, og smykker samtidig ut våre nymalte lokaler på en vakker måte. Senteret ønsker nye besøkende i alle aldre velkommen! fb-Groruddalen kunstforening  

RØDTVET SENIOR- OG AKTIVITETSSENTER ER I STOR VEKST.

VI BER OM STØTTE TIL ET VINN-VINN-PROSJEKT, og at det ikke blir et forsvinn-prosjekt. SENTERET TRENGER EN TILSTREKKELIG OG FORUTSIGBAR ØKONOMI FOR DRIFT I ÅRENE FREMOVER, ikke en "jo-jo-bevilgning" som kan kuttes fra 1,7 mill. til 500.000,- tilsvarende 70% reduksjon.


Rødtvet senior- og aktivitetssenter    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Rødtvet senior- og aktivitetssenter fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...