Ja til strakstiltak for barn som vokser opp i fattigdom i Norge

Bilde_23.jpg

Alle barn fortjener en god barndom - derfor stiller jeg meg bak Kirkens Bymisjons opprop om at regjeringen må sette i gang strakstiltak for barn som vokser opp i fattigdom i Norge. 

Barnas behov kan ikke vente til foreldre har kommet seg ut i arbeid, eller på at strategien mot barnefattigdom skal vedtas. De trenger endring her og nå. Koronakrisen gjør at dette haster mer enn noen gang:

  1. Foreldre må ha penger til å dekke barnas behov.
    • Gi sosialhjelp det er mulig å leve av og hold barnetrygden utenfor når sosialhjelp beregnes.
    • Øk barnetrygden for barn opp til 18 år. Dagens barnetrygd er for lav til å reelt løfte familier ut av fattigdom.

  2. Nav må kartlegge den økonomiske situasjonen for barn i møte med alle familier. De må iverksette tiltak som møter barnas behov. 

  3. Ungdom må få økt tilgang til sommerjobber og deltidsjobber. Regjeringen og kommunene må sette i gang tiltak som sikrer dem dette. 

  4. Alle som jobber med barn må få økt forståelse og kunnskap om at fattigdom kan påvirke alle sider i barndommen - som bolig, mat, klær, fritid, helse og skole.

    Les mer og se video: https://kirkensbymisjon.no/vokse-opp-i-fattigdom/

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Kirkens Bymisjon fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...